Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školy generála Pattona Dýšina

 

Informace k COVID-19

Vážení rodiče,

máme nahlášený pozitivní výsledek testu na covid-19 u žáka 5.třídy. Poskytli jsme KHS Plzeň všechny potřebné informace a jsme s nimi v kontaktu. Pověření učitelé kontaktují příslušné rodiče, než KHS rozhodne o dalším postupu. Provoz školy není omezen. Sledujte zde na webu další průběžné informace.

 

Roušky pro 2.stupeň i při vyučování

Vážení rodiče,  od pátku 18.9. se mění pravidla pro používání roušek ve škole. Čerpat lze zatím jen z neoficiálních prohlášení (https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1), MZ aktualizaci nařízení má nicméně dodat.

Od pátku tedy musí žáci druhého stupně mít roušky i během vyučování.

V zájmu zachování zdraví Vašich dětí a vyučujících na Vás apeluji, abyste kontrolovali, že Vaše dítě odchází do školy s rouškou a v sáčku má roušku náhradní. Denně řešíme případy žáků, kteří si roušku zapomněli nebo se jim poškodila a nemají náhradní. Rodič má povinnost ochranné prostředky pro své dítě zajistit. Bez roušky je vstup do školy jakýmkoli osobám zakázán.

 

Prodáme nepotřebné vybavení:

sekačka

vyžínač

zpětný projektor

 

Zde naleznete postup vypracovaný MZ, který seznamuje s tím, jak postupuje dětský lékař, škola a rodič u dítěte s příznaky respiračního onemocnění.

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste se zúčastnili průzkumu k technické vybavenosti žáků pro distanční výuku. Data následně roztřídíme a rozlišíme dle prioritnosti. Mapujeme zdroje, které bychom mohli využít pro zapůjčení techniky do rodiny v případě distanční výuky.

 

Od čtvtka 10.9.2020 platí povinnost nosit roušky pro osoby ve vnitřních prostorách základní školy. Vážení rodiče, vybavte své děti rouškami! Děti v mateřské škole roušku mít nemusejí. Jiné osoby, které vstupují do budovy mateřské školy, jsou rouškou vybaveny.

 

Vážení rodiče,

po Dýšině se pohybuje neznámý muž, který včera pronásledoval dva žáky naší školy při cestě domů. Buďte prosím opatrní. V případě potřeby či informací, které byste chtěli poskytnout, kontaktujte obvodní oddělení PČR v Plzni-Doubravce, tel. 974 325 741.

 

Provoz školy od 1.9.2020

Vážení rodiče,

od 1.9.2020 zahájíme nový školní rok, který se bude řídit aktuálními opatřeními MZ a doporučeními MŠMT. Škola se těmito dokumenty řídí a bude je aplikovat dle provozních možností tak, aby eliminovala co nejvíce riziko přenosu a zároveň zajistila Vašemu dítěti plnohodnotné zapojení ve výchovně-vzdělávacím procesu.

  1. Dle posledního mimořádného opatření MZ není povinnost nosit ve škole roušky.
  2. Dezinfekce u vstupu, na WC, ve třídách zůstávají a žáci budou poučeni o jejich používání.
  3. Učebny i neučební prostory budou pravidelně větrány.
  4. Při úklidu je používána dezinfekce dle platné normy, zvýšená pozornost je věnována místům, kde se žáci střídají či kde dochází k větší koncentraci osob: vstup, WC, kliky, lavice, tablety apod.
  5. V odborných učebnách se učí, pokud je to nezbytné pro danou hodinu, jinak žáci zůstávají v kmenových učebnách.
  6. Preferujeme používání tabletů před počítačovou učebnou.
  7. Oddělení mateřské školy se dle provozních možností nebudou spojovat. Dle provozních možností se nebudou slučovat horní oddělení družiny s dolním.
  8. V jídelně zamezíme prolínání jednotlivých tříd u stolů.
  9. Žáci nedokládají potvrzení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Platí však, že žáci s těmito příznaky nemohou do budovy vstoupit. Pokud tyto příznaky (kašel,...) nejsou příznaky virového infekčního onemocnění, ale chronickým příznakem např. alergie, je třeba tuto skutečnost škole doložit potvrzením praktického lékaře.
  10. Distanční výuka se bude zavádět v případě, že bude chybět více než polovina žáků ve skupině či předškoláků v oddělení.

Věřím, že i přes tato opatření děti budou na školu vzpomínat jako na místo, které je připravilo na život a kde strávily příjemné chvíle s kamarády.

 

 

 

starší zprávy naleznete ve složce Archiv zpráv

 

16.09.2020

NENÍ sbor

Ve čtvrtek 17. 9. nebude Gutta, ani Zpěváčci (2.+3. tř.)

Detail

14.09.2020

Podzimní soustředění

Podzimní soustředění

400 let po vypálení Poříčí se na místním zámku (již po druhé) usídlila Gutta na svém hudebním soustředění.

Detail

09.09.2020

Správná parta

Správná parta

Nápad Verči Maurů... Domluva stejného tematického oděvu.

Detail

09.09.2020

Třídnická hodina 1

Třídnická hodina

První naše třídnická hodina se nesla v pracovním ruchu.

Detail

01.09.2020

Vítáme naše prvňáčky

Vítáme naše prvňáčky

Den 1. 9. 2020 byl pro naše nejmenší úplně prvním, kdy vstoupili do školy jako vy před devíti lety.

Detail