Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školy generála Pattona Dýšina

 

Přístup zákonných zástupců do aplikace dm Software

Vážení rodiče, v rámci usnadnění přístupu Vám, zákonným zástupcům žáků, k provozním informacím jsme Vám vytvořili přístup do aplikace dm Software, kde naleznete nejen informace o aktuálním rozvrhu, ale i o známkách Vašeho dítěte včetně "váhy" známky. Platí, že stupňů závažnosti známky je 5. Nejmenší stupeň je označen jako 0.2, největší stupeň 1.00. Žákovské knížky zůstanou zachovány, přístup k elektronickému výpisu známek však pro Vás může být pohodlnější v tom, že známky z jednoho předmětu můžete mít přehledněji zobrazeny a váha známek Vám více napoví, jaký je celkový prospěch Vašeho dítěte v daném čase.

Vaše děti dostaly pro Vás od třídních učitelů instrukce k vytvoření Vašeho uživatelského účtu a PIN, který potřebujete pro ověření při registraci. Pokud by se Vám nešlo z nějakého důvodu registrovat obraťte se na třídního učitele Vašeho dítěte.

 

Přijmeme kuchaře / kuchařku do školní jídelny.

Více na "inzerát - volné pracovní místo na pozici kuchař / kuchařka"

 

Schůzka k provozu školní družiny dne 19.9.

Vážení rodiče,

od 1.9.2019 funguje školní družina podle nového vnitřního řádu. Protože se vyskytla řada podnětů od vychovatelek i dotazů a podnětů od Vás, rádi bychom se s Vámi sešli ve čtvrtek 19.9. v 17.00 v Modrém salonku, abychom některé provozní záležitosti vysvětlili či upřesnili. Byli bychom rádi, aby uvádění nových opatření do praxe bylo pro všechny co nejsrozumitelnější, jednoznačné a vykomunikované. Jste srdečně vítáni!

Mgr. David Klimeš a vychovatelky ze ŠD

 

Podpořte nás v Recyklohraní!!!

recyklohraní

plakát 1

plakát 2

plakát 3

 

V záložce Základní škola - Zájmové kroužky jsme zveřejnili termíny začátku jednotlivých kroužků.

 

Výuka hudební nauky ZUŠ Chrást na naší škole

Rozpis hudební nauky ve školním roce 2019 / 2020

 

 Dohled před odpoledním vyučováním

Vážení rodiče, pro žáky, kteří mají odpolední vyučování, můžeme i letos zařídit dohled během pauzy před tímto vyučováním (13.20 - 13.50). Narozdíl od minulého školního roku Vás však prosíme o vyplnění písemné žádosti (sekce Dokumenty - Formuláře), jinak dle školního řádu platí, že žák se před odpolední výukou ve škole nezdržuje. Vyplněním žádosti bude nad Vaším dítětem vykonáván dohled ve škole. V případě, že byste např. v jarních měsících chtěli, aby Vaše dítě mohlo být venku, lze písemně volnou formou tuto žádost odvolat.

 

Tímto opatřením umožníme dětem, aby mohly být venku, když je hezky, či vevnitř, když je venku ošklivě. Doposud totiž musely být pouze ve škole.

 

Přehled plateb

Vážení rodiče, i letos zveřejňuji souhrn o platbách a jejich náležitostech. Pokud máte zřízen trvalý příkaz na stravné, prosím upravte si ho v souladu s předpisem níže). Prosím Vás o dodržování náležitosti příslušné platby - variabilní symbol, poznámka k platbě, neboť na účet školy chodí desítky plateb a bez těchto rozlišovacích znaků je pak velmi těžké Vaši platbu identifikovat. Tzn. že i např. platbu školkovného a stravného neposílejte dohromady, ale jako dvě platby s různým variabilním symbolem.

číslo účtu je vždy 43-5510370207/0100

platba stravného (školní jídelna):               variabilní symbol 3*****  (každý strávník má svůj šestimístný var.symbol), do poznámky příjmení + jméno dítěte

platí se dopředu, vždy do 25.dne na následující měsíc

platba školkovného (mateřská škola):      variabilní symbol 4***** (každé dítě má svůj šestimístný variabilní symbol), do poznámky příjmení + jméno dítěte

platí se do 15.dne daného měsíce, částka 550 Kč

platba družinovného (družina):                 variabilní symbol 888888, do poznámky  příjmení  + jméno dítěte

platí se za září - prosinec do 15.9., částka 520 Kč (4x130) (pokud dítě navštěvuje jen ranní družinu - částka 200 Kč (4x50))

platba kroužků pod školou - angličtina, zpívání               platba v hotovosti za školku ve školce, za školu u pí asistentky Krýslové Žaloudkové

 

 

starší zprávy naleznete ve složce Archiv zpráv

 

18.09.2019

Gutta v Jičíně

Jičín 2019

Tak jsme si letos opět po roce užili festival Jičín - město pohádky.

Detail

15.09.2019

Vítáme naše prvňáčky

Vítáme naše prvňáčky

Den 2. 9. 2019 byl pro naše nejmenší úplně prvním, kdy vstoupili do naší školy jako vy před devíti lety.

Detail

11.09.2019

Work Camp a zahraniční studenti

Work Camp a zahraniční studenti

Je již tradicí, že do Dýšiny vždy na konci prázdnin přijedou účastníci Work Campu.

Detail

11.09.2019

Rekonstrukce učeben - fotogalerie

Rekonstrukce učeben - fotogalerie

Nabízíme Vám pohled na postup prací při rekonstrukci učebny PC a dílen.

Detail

10.09.2019

Po prázdninách opět ve škole

Po prázdninách opět ve škole

Při vstupu do naší třídy jsme si hned první den po prázdninách zavzpomínali na loňský školní rok – na společné zážitky ze zájezdu do Anglie, školního výletu do Prahy a sportovní soutěže. Určitě i letos budeme mít na co vzpomínat. Mgr. Kateřina Palečková

Detail