Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školy generála Pattona Dýšina

 

Zápis do 1. třídy základní školy

zápis

zápis.pdf

Zde najdete doklady, které je možné si vytisknout a přinést již vyplněné k zápisu:

žádost o přijetí k povinné školní docházce

žádost o odklad povinné školní docházky

vzor plné moci


Zahájení projektu Brána dýšinské školy otevřená (Šablony II)

1.2.2019 jsme zahájili realizaci projektu Brána dýšinské školy otevřená, z něhož během let můžeme vyčerpat 1.351.000 pro aktivity v základní škole, mateřské škole a školní družině. Tyto aktivity popisuje Výzva č. 02_18_063 Šablony II. Projekt poběží na naší škole do 31.1.2021.

Umožní nám kromě financování již tradičních aktivit (vzdělávání pedagogických pracovníků, exkurzí) využít i netradiční formy výuky, např. vedení vyučovací hodiny dvěma pedagogy, sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol, využití cizího jazyka v různých předmětech, návštěvu odborníka ve výuce apod. Peníze budou využity též na nákup pomůcek a vybavení pro žáky školy. První z nákupů - nákup 30 tabletů - jsme již realizovali. Používají se nejen ve škole, ale od září se budou používat i při činnostech ve školní družině. Některé dotační prostředky využijeme na setkání školy a veřejnosti. Jednou z prvních aktivit je připravovaný Den s knihou (8.3.), kterým chceme rozvinout aktivity spojené se vznikem čtenářských koutků.

Děti se od září mohou těšit na klub deskových her v družině. Školní nabídku z kroužku programování p.Šaškové rozšíříme na badatelské kroužky p.Budínské.

V mateřské školce nám šablony umožní působení asistenta pedagoga, kterým posílíme individualizaci přístupu k dětem.

Přeji naší škole, aby se díky projektu více otevřela dětem, veřejnosti a novým dobrým nápadům a metodám učení.

šablona

 

starší zprávy naleznete ve složce Archiv zpráv

17.03.2019

Zdravé zuby

Zdravé zuby

Správné čištění zoubků děti trénovaly pod odborným vedením. Pomocí fialového barviva se na konci besedy mohly přesvědčit o tom, jak moc jim to šlo.

Detail

17.03.2019

Rétorika - beseda

Rétorika - beseda

V úterý 12. března žáci 8. a 9. třídy absolvovali interaktivní besedu na téma Rétorika.

Detail

10.03.2019

Soustředění

Zpěváci, pozor! Soustředění "klepe na dveře", pročtěte si pozorně informační letáček a přineste včas p. uč. Koželuhové rodiči podepsanou návratku. Případné nejasnosti si vysvětlíme ve čtvrtek na sboru.

Detail

08.03.2019

Pracovní výchova 1

Pracovní výchova

Recyklujeme staré džíny...

Detail

06.03.2019

Lední bruslení č.2

Lední bruslení č.2

V úterý 5. 3. 2019 jsme s žáky druhého stupně opět zavítali na zimní stadion ICE ARENA Plzeň.

Detail