Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školy generála Pattona Dýšina

 

ZMĚNA ROZVRHU PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci, 

na následujícím odkazu (viz níže) najdete rozvrh hodin pro žáky 2. stupně, který bude platit od PONDĚLÍ 2. listopadu 2020 v případě, že i nadále bude probíhat distanční výuka. Tento rozvrh byl sestaven proto, aby bylo zřejmé, kterým předmětem se žáci v daný den zabývají. Žlutě vyznačené hodiny jsou hodiny, které budou vysílány ONLINE, a tudíž účast žáků je povinna. Pro omlouvání žáků používejte vám již známá pravidla (uvedená ve školním řádu). Docházka v online výuce je evidována.

ROZVRH HODIN 2. stupeň

 

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče,

od minulého týdne naše škola vyučuje distančně. Děkujeme Vám za Váš zájem o informace a výuku. Protože nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat, chceme nastavit pravidla distanční výuky tak, aby byla tato výuka co nejvíce přehledná a srozumitelná a dlouhodobě udržitelná. Jsme si vědomi, že tento způsob výuky je náročný pro všechny zúčastněné strany. Pro žáky, protože na ně klade větší důraz na samostatnost a schopnost zorganizovat si pracovní čas. Pro vás, rodiče, protože od vás vyžaduje větší míru kontroly a pomoci svému dítěti, hlavně na prvním stupni.

Distanční výuka je po změně školského zákona povinná. Probíhá každý den ve všech předmětech, kromě výchovných předmětů (Vkz, Ov, Hv, Vv, Pv, Tv), a to offline (předávání úkolů v papírové podobě – na naší škole jen u některých žáků) či online (živé hodiny, posílání úkolů přes maily, MS Teams). Volba konkrétní metody výuky je na daném učiteli: Zohledňuje obsah učiva, věk dětí, technickou vybavenost apod.

Práce v distančním vzdělávání je hodnocena. O výsledcích vzdělávání svého dítěte můžete získat přehled v DM software. Přehled o tom, jaké jsou pracovní aktivity Vašeho dítěte v Teamsech, můžete získat, když s Vaším dítětem nahlédnete pod jeho přihlášením do MS Teams.

Nepřítomnost žáka je třeba omlouvat dle školního řádu. Předem známou absenci tedy dopředu oznamovat třídnímu učiteli, neočekávanou absenci co nejdříve, nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku této nepřítomnosti. Nahlaste třídnímu učiteli i konec nepřítomnosti, neboť ten absenci průběžně eviduje. Absenci zapisujte průběžně i do žákovské knížky, bude zkontrolována po návratu dětí do školy. Neomluvená absence bude posuzována dle pravidel školního řádu.

Od středy sjednocujeme termín odevzdávání úkolů na druhém stupni, a to do 16.00 daného dne (pokud se nejedná o projektový úkol na více hodin). Žáci tak mohou obdržet včasnou zpětnou vazbu od učitele a úkoly na další dny mohou lépe vycházet z toho, co žáci zvládli a co potřebují procvičit. V případě, že se žáci potřebují učitele zeptat, kontaktovat ho mohou do 13.00. Druhý stupeň k tomu používá MS Teams - chat.

Neodevzdání úkolu v termínu je posuzováno jako nesplněný úkol. Odevzdání práce, která je prací někoho jiného (plagiátorství), bude posuzováno jako podvod.

Dohlédněte společně s námi na vzdělávací činnost svých dětí, ať máte větší jistotu, že Vaše dítě distanční výuku zvládne, vyučované dovednosti získá a obstojí následně i po návratu do školy.

Mgr. David Klimeš

 

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mladších 10 let

aktuální informace k čerpání OČR při zavření školy

 

Provoz školy od 14.10.

Základní škola je pro žáky od 14.10.2020 zavřená. Výuka probíhá distanční formou a je povinná.  

Úkoly budou zadávány na 1.stupni mailem, na druhém stupni přes Microsoft Teams. Žáci byli s prostředím Teamsů seznámeni. Přístup do nich mají žáci zřízen, v případě problémů s přihlášením kontaktujte třídního učitele. Pro online hodiny doporučujeme počítač vybavený mikrofonem (sluchátky s mikrofonem) a kamerou. Aplikaci Teams lze stáhnout též do mobilu.

Rodiče, kteří žádali o možnost zapůjčení techniky školou, budou kontaktováni školou a budou domluveny podmínky a termín předání.

Obsahem distanční výuky nyní nebudou výchovné předměty (Tv, Vv, Pv, Hv, Ov, Vkz)

Obědy jsou od 14.10. dětem automaticky odhlášeny. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě obědy odebíralo, je třeba dítěti oběd přihlásit. Oběd je možné vyzvednout mezi 11.30 až 13.30 ve školní jídelně do jídlonosiče, nebo ho může dítě sníst přímo ve školní jídelně (vstup zadem přímo do školní jídelny).

Družina je zavřená.

MŠ funguje bez omezení.

Tělocvična (od 9.10.) a Modrý salonek jsou zavřené veřejnosti.

Na dny 26. a 27.10. jsou vyhlášeny pro ZŠ dny volna. 28.10. je státní svátek a 29.-30.10. podzimní prázdniny. Platí tedy, že v týdnu 26.-30.10. distanční výuka neprobíhá.

informace MŠMT

 

Prodáme nepotřebné vybavení:

sekačka

vyžínač

zpětný projektor

 

Zde naleznete postup vypracovaný MZ, který seznamuje s tím, jak postupuje dětský lékař, škola a rodič u dítěte s příznaky respiračního onemocnění.

 

 

starší zprávy naleznete ve složce Archiv zpráv

 

23.10.2020

Tvoření pro volné chvíle 1

Tvoření pro volné chvíle

Prstové loutky strašidýlka

Detail

22.10.2020

Dýňový den

Dýňový den

V přírodní zahradě jsme si ukazovali, jak se pěstují dýně a další plodiny bez použití umělých hnojiv a postřiků. Ochutnávali jsme maliny, víno, jablka a hrušky. Na konkrétních případech děti viděly, jak přilákat do zahrady užitečný hmyz a ptactvo. Povídali jsme si o chovu kachen a dalších domácích zvířat. Fotila Martina Matějková.

Detail

22.10.2020

Několik říjnových obrázků z družiny

Několik říjnových obrázků z družiny

Říjnové dny jsme trávili venku, pokud to počasí dovolilo. Pozorovali jsme podzimní změny v přírodě, povídali si o životě ježků a netopýrů. Děti si prohlédly „domky“ kde přezimují ježci a betonovou budku pro netopýry. V tomto podzimním čase dozrávají dýně, tak jsme se vypravili do přírodní zahrady a ve škole z nich vytvořili výzdobu. Pokračovali jsme v tvoření a hrách s pirátskou tématikou a uspořádali turnaj v luštění kvízů. Připravované halloweenské akce, na které se děti těšily, bohužel v současné situaci neuskutečníme.

Detail

22.10.2020

Občerstvení na halloweenskou párty.

Halloweenská párty

Halloweenský kuchařský koutek

Detail

21.10.2020

Halloweenské tvoření - Netopýr

Halloweenské tvoření - Netopýr

Netopýr z roličky

Detail