Navigace

Obsah

Poznámky ze schůzky k provozu školní družiny ze dne 19.9.2019

Vzhledem k četným připomínkám ze strany vychovatelek i zákonných zástupců dětí jsme s platností od 20.9.2019 zavedli tato upřesnění v provozu školní družiny:

Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí z družiny probíhá ve stanovené časy, uvedené zákonnými zástupci na přihlášce, tj. v 13.00, v 14.30, v 15.00, v 15.45 a v 16.30.

V 13.00, 14.30 a v 15.00 vychovatelka odvádí děti ke vchodovým dveřím do školy a předává je zákonným zástupcům či je propouští, pokud dítě odchází samo. Pro bezproblémové předání dětí Vás prosíme, abyste nevstupovali do budovy. Prosíme Vás o dochvilnost, ale zároveň i o strpení, protože není vždy v silách vychovatelek být u dveří načas, když mají na starosti různorodou skupinu dětí.

Od 15.15 do 16.30 je možné si dítě vyzvednout kdykoli po zazvonění na dolní družinu, a to přímo u dveří školní družiny v přízemí. Prosíme rodiče, aby se do telefonu u vchodu ohlásili a přišli ke dveřím dolní družiny, kde proběhne předání dítěte.

Odchod dítěte po kroužku

Pokud dítě po kroužku neodchází ze školy, ale vrací se do družiny, zákonní zástupci tuto skutečnost oznámí příslušnému kroužku a též vychovatelkám, které tuto skutečnost zaznamenají do přihlášky. Rodiče tento dodatek na přihlášce podepíší.

Změny v době odchodu

V případě, že dítě odchází z družiny výjimečně v jiný čas, než je čas uvedený na přihlášce, musí mít tuto skutečnost písemně uvedenou v deníčku nejpozději ráno daného dne. Pokud nastane zákonnému zástupci daný den nějaká neplánovaná skutečnost, kvůli které nemůže vyzvednout dítě v určený čas, informuje příslušnou vychovatelku sms zprávou.

Pravidelné změny v odchodu dítěte z družiny je třeba zaznamenat v přihlášce do školní družiny.

Konzultace

Pokud máte na vychovatelky dotazy nebo se s nimi potřebujete poradit, pomocí sms zprávy je prosím dopředu informujte a paní vychovatelka si s Vámi domluví termín a čas setkání.

 

Věřím, že se daný systém dobře ujme a přinese spokojenost Vám, zákonným zástupcům, a klid na práci paním vychovatelkám.

Mgr. David Klimeš

 

Přehled změn v provozu školní družiny od 1.9.2019

Vážení rodiče,

v tomto článku bych Vás rád seznámil s nejdůležitějšími změnami v provozu školní družiny, které platí od 1.9.2019.

Cílem těchto změn je

  • zajistit plynulý a nerušený provoz školní družiny, který umožní Vašim dětem odpočinout si i věnovat se plně činnosti připravené našimi vychovatelkami.
  • zajistit dohled nad dětmi i během odchodu ze školní družiny.

Změní se systém vyzvedávání dětí z družiny. Vyzvedávání bude možné jen v časy, které vyberete a označíte na přihlášce, tj. ve 13.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.30. Pokud se v průběhu roku Vaše situace změní, je možné písemným dodatkem na přihlášce změnit čas vyzvedávání dětí na jiný. V jiné než uvedené časy děti družinu opouštět nemohou. Buď jsou v té době venku, nebo se věnují připravené činnosti. V případě, že nebudete moct v daný čas dítě vyzvednout, prosím uvědomte o tomto paní vychovatelku (nejlépe sms). Vyzvednout si dítě můžete v dalším z vyzvedávacích časů. Písemné ohlášení o odchodu žáka z družiny domů či vyzvednutí jinou osobou zůstává v platnosti jako dosud.

Děti si do družiny přebírá po skončení vyučování vychovatelka od učitelů jako dosud. V případě, že budete využívat služeb ranní družiny, předáváte dítě paní vychovatelce osobně. Z toho důvodu bude jako ranní družina fungovat místnost v přízemí školy.

Změny jsme komunikovali i s organizátory kroužků, tzn. že většina kroužků začne až po skončení hlavní činnosti družiny, která probíhá od 13.00 do 14.30.

 

Podrobnější informace naleznete v záložce Dokumenty v dokumentu Vnitřní řád školní družiny, popř. ve školním vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání.

Přihlášku do školní družiny naleznete v zzáložce Přihlášení do školní družiny.

Věříme, že společně překonáme úskalí změn a že nový chod družiny přinese Vašim dětem možnost smysluplného využití volného času a větší bezpečnost.

 

POSTCROSSING

Stejně tak jako v minulém školním roce si budou moci žáci naší školy poslat pohlednici do zahraničí a poté obdrží jiný pohled ze světa, který si mohou vzít domů, včetně informace o odesílateli. Postcrossing je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno více jak 770 tisíc dospělých i dětí z 210 zemí světa. Adresy do zahraničí vybírá náhodně systém Postcrossing. Pohledy chodí na adresu školy, žáci nikde neuvádí své bydliště, ani jiné osobní údaje.   

Vzkazy a pozdravy na pohlednice se píší anglicky. Projekt umožní zábavnou formou dozvědět se mnoho nového a zajímavého o vzdálených zemích, procvičit si angličtinu a dopisovat si se zahraničím v mezích bezpečné komunikace.  

Pohlednice k odeslání si mohou přinést žáci vlastní, nebo si vyberou z mnoha pohledů, které jsou k dispozici v družině, stejně tak mají možnost použít ke zdobení pohledů řadu samolepek a barevných pásek. Posílat mohou i mladší žáci, kterým s napsáním pomůžeme. Neděláme s ničím vědu, škrtanec se skryje za samolepku :-). Jde o radost všech těch, co se těší na překvapení od pošťáka.  Žáci, kteří zaplatí poštovné, si mohou zahraniční pohled vzít domů, jinak pohled zůstává ve škole jako družinový. 

Poštovné je 39,- (Evropa), nebo 45,- (zámoří). Přihlášení a platba poštovného je možná ve školní družině v přízemí, kde také lze získat bližší informace (další informace také na adrese http://postcrossing.cz/.). 

Ing. Pavla Velleková

poednice

 

28.06.2019

Naučná a experimentální loučka

Naučná a experimentální loučka

Mezi parkovacími místy a oplocením zahrady MŠ je šikmý břeh obrácený k jihu - zbytek lučního porostu s přirozeným složením bylinného patra.

Detail

13.06.2019

Tvoříme, malujeme a hrajeme si ve školní družině

Tvoříme, malujeme a hrajeme si ve školní družině

Několik obrázků ze školní družiny

Detail

13.06.2019

Velká prázdninová soutěž

Velká prázdninová soutěž

Děti ve školní družině dostaly sešit, do kterého si mohou začít nalepovat pohlednice, vstupenky, mapky, obrázky a zapisovat vzpomínky na místa a zážitky z prázdnin.

Detail

11.06.2019

Dětský den ve školní družině

Dětský den ve školní družině

Soutěže a hry.

Detail

30.05.2019

Družinový klub 30.5.

Družinový klub 30.5.

Poslední klubové setkání

Detail