Navigace

Obsah

Informace o provozu družiny ve školním roce 2020/2021

Milé děti,

i když se nevidíme ve škole, moc na vás myslíme. Napadlo nás, že byste si chtěly možná občas odpočinout od učení a něco si vyrobit, vymalovat, nebo třeba zazpívat, zacvičit doma. Budeme vám tedy v době distanční výuky, na  web školy, zveřejňovat návody, jak si něco vyrobit,  sem tam pošleme odkaz na pohádku, cvíčo nebo písničku. Nic z toho není povinné, kdo bude chtít, ten si něco vyrobí, kdo bude chtít, ten si zacvičí nebo zazpívá... Všechno, co zde najdete, bude tak jednoduché, abyste to zvládly úplně samy!

A na začátku týdne na vás čeká u rodičů překvapení - nový družinový časopis:-)!

Vaše vychovatelky z družiny
Martina, Pavla, Bára

 

Vážení rodiče,

jako vychovatelky ŠD vám chceme být v této nelehké době nápomocny a proto jsme se dohodly, že budeme v době distanční výuky na webu školy, v sekci "stalo se" - šk. r. 2020/2021, zveřejňovat návody na výrobky, videa se cvičením, nebo třeba odkazy na krátké pohádky a písničky, zkrátka to, co by za normálních okolností probíhalo v družině. Při této příležitosti najdete také, začátkem nového týdne, ve svých emailových schránkách časopis "Distančník", jehož úkolem je děti alespoň na chvilku zabavit.

Rozhodně není naším cílem přidělávat vám práci. Naopak chceme, aby děti měly možnost se samy zabavit a přitom rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Vše je založeno na dobrovolnosti.

Přejeme pevné zdraví a hodně sil! 

Vaše vychovatelky z družiny
Martina Bílá, Pavla Velleková, Barbora Florianová

 

 

Vážení rodiče,

s ohledem na nepříznivě se vyvíjející situaci okolo onemocnění COVID-19 platí od 21.9.2020 povinné nošení roušek ve školní družině, a to v ranní ŠD (6:30h - 7:35h)odpolední ŠD (15.30h - 16:30h).

Po skončení vyučování do 15:30 budou roušky povinné pouze v případech, kdy dojde ke spojení žáků z více oddělení ŠD, např. při zajištění stravování účastníků ŠD. V případě dotazů k aktuálnímu provozu školní družiny mě prosím kontaktujte emailem, nebo telefonicky.

Děkuji za pochopení. 

                                                                                                          Barbora Florianová - vedoucí ŠD

 

 

Denní doba provozu školní družiny je stanovena takto:

- od 6.30 do 7.35 (ranní provoz)

- od 11.40 do 16.30 (odpolední provoz)

- od 13.00 do 14.30 hodin nelze žáka vyzvedávat. 

Žáky si vychovatelky do školní družiny přebírají v 11.30 h, ve 12.25 h a ve 13.20 h. V ranní družině si vychovatelky přebírají žáka od zákonných zástupců. Přicházet do ranní družiny žáci mohou do 7.25.

 

Časy odchodů žáků z družiny:

  • 13.00, 14.30, 15.00, 15.30 - hromadný odchod, vychovatelka přivede děti ke dveřím školy.
  • 15.30 a později – rodiče se ohlásí telefonem a vyzvedávají si děti v družině v přízemí.
  • Žáci, kteří pravidelně, nebo mimořádně odchází po obědě, nenavštěvují ten den družinu.

Časy odchodů uvádějí zákonní zástupci žáků v přihlášce, v případě mimořádných situací v družinovém notýsku.     

 

 

lLetáček družina

 

Platba za školní družinu:

130 Kč na měsíc (platba probíhá za období září - prosinec, tj. 520 Kč; leden - červen, tj. 780 Kč., 50 Kč na měsíc v případě, že žák využívá jen ranní družiny.

číslo účtu 43-5510370207/0100 

variabilní symbol 888888, do poznámky  příjmení  + jméno dítěte

 

       Na vycházce

 

 

 

 

 

28.06.2020

Hurá na prázdniny! 1

Hurá na prázdniny!

Poslední den jsme si užili stanování! Dokážeme postavit stan a také na opékání buřtů umíme založit různé druhy ohnišť. Teď již nezbývá nic jiného než si pořádně užít PRÁZDNINY!

Detail

28.06.2020

Hurá na prázdniny!

Hurá na prázdniny!

Hráli jsme si, malovali, chodili na procházky, pozorovali přírodu a hlavně si povídali! Bylo fajn si to užít v tak malém počtu!

Detail

28.06.2020

Hurá na prázdniny!

Hurá na prázdniny!

Poslední týden jsme se snažili pořádně užít! Jak se nám to dařilo, prozradí fotky. První zážitek je od zvířátek! Nebyli jsme v zoologické zahradě a přesto jich byla spousta. Kozy, kůzlátka, želvy, indičtí běžci, králíčci, slepice - několik druhů, koně, hříbátko. Děkujeme majitelce za příležitost se s nimi seznámit!

Detail

26.06.2020

Kniha na pokračování  1

Kniha na pokračování

Básnička o dudkovi

Detail

26.06.2020

Hurá prázdniny!

Hurá na prázdniny!

Školní rok je u konce a začínají prázdniny! Přejeme vám, abyste je prožily ve zdraví se spoustou zážitků, výletů, her a smíchu! Doufáme, že vás nenavštíví paní NUDA a kdyby přece jen chtěla pootevřít vaše dveře, vzpomeňte si na stránky základní školy a v oddělení družina, v sekci stalo se, školní rok 2019/2020 najdete spoustu námětů, které lze použít jako zbraň proti paní Nudě. Krásné prázdniny přejí vychovatelky školní družiny!

Detail