Navigace

Obsah

Informace o plánovaném konci vyučování 1. stupně ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, pro jednodušší vyplňování časů vyzvedávání dětí ze školní družiny na přihlášce jsme pro vás připravili přehled konců vyučování žáků na 1.stupni.

konce vyučování - 1.stupeň 2019/2020

 

Přehled změn v provozu školní družiny od 1.9.2019

Vážení rodiče,

v tomto článku bych Vás rád seznámil s nejdůležitějšími změnami v provozu školní družiny, které platí od 1.9.2019.

Cílem těchto změn je

  • zajistit plynulý a nerušený provoz školní družiny, který umožní Vašim dětem odpočinout si i věnovat se plně činnosti připravené našimi vychovatelkami.
  • zajistit dohled nad dětmi i během odchodu ze školní družiny.

Změní se systém vyzvedávání dětí z družiny. Vyzvedávání bude možné jen v časy, které vyberete a označíte na přihlášce, tj. ve 13.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.30. Pokud se v průběhu roku Vaše situace změní, je možné písemným dodatkem na přihlášce změnit čas vyzvedávání dětí na jiný. V jiné než uvedené časy děti družinu opouštět nemohou. Buď jsou v té době venku, nebo se věnují připravené činnosti. V případě, že nebudete moct v daný čas dítě vyzvednout, prosím uvědomte o tomto paní vychovatelku (nejlépe sms). Vyzvednout si dítě můžete v dalším z vyzvedávacích časů. Písemné ohlášení o odchodu žáka z družiny domů či vyzvednutí jinou osobou zůstává v platnosti jako dosud.

Děti si do družiny přebírá po skončení vyučování vychovatelka od učitelů jako dosud. V případě, že budete využívat služeb ranní družiny, předáváte dítě paní vychovatelce osobně. Z toho důvodu bude jako ranní družina fungovat místnost v přízemí školy.

Změny jsme komunikovali i s organizátory kroužků, tzn. že většina kroužků začne až po skončení hlavní činnosti družiny, která probíhá od 13.00 do 14.30.

 

Podrobnější informace naleznete v záložce Dokumenty v dokumentu Vnitřní řád školní družiny, popř. ve školním vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání.

Přihlášku do školní družiny naleznete v zzáložce Přihlášení do školní družiny.

Věříme, že společně překonáme úskalí změn a že nový chod družiny přinese Vašim dětem možnost smysluplného využití volného času a větší bezpečnost.

 

POSTCROSSING

Stejně tak jako v minulém školním roce si budou moci žáci naší školy poslat pohlednici do zahraničí a poté obdrží jiný pohled ze světa, který si mohou vzít domů, včetně informace o odesílateli. Postcrossing je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno více jak 770 tisíc dospělých i dětí z 210 zemí světa. Adresy do zahraničí vybírá náhodně systém Postcrossing. Pohledy chodí na adresu školy, žáci nikde neuvádí své bydliště, ani jiné osobní údaje.   

Vzkazy a pozdravy na pohlednice se píší anglicky. Projekt umožní zábavnou formou dozvědět se mnoho nového a zajímavého o vzdálených zemích, procvičit si angličtinu a dopisovat si se zahraničím v mezích bezpečné komunikace.  

Pohlednice k odeslání si mohou přinést žáci vlastní, nebo si vyberou z mnoha pohledů, které jsou k dispozici v družině, stejně tak mají možnost použít ke zdobení pohledů řadu samolepek a barevných pásek. Posílat mohou i mladší žáci, kterým s napsáním pomůžeme. Neděláme s ničím vědu, škrtanec se skryje za samolepku :-). Jde o radost všech těch, co se těší na překvapení od pošťáka.  Žáci, kteří zaplatí poštovné, si mohou zahraniční pohled vzít domů, jinak pohled zůstává ve škole jako družinový. 

Poštovné je 39,- (Evropa), nebo 45,- (zámoří). Přihlášení a platba poštovného je možná ve školní družině v přízemí, kde také lze získat bližší informace (další informace také na adrese http://postcrossing.cz/.). 

Ing. Pavla Velleková

poednice

 

28.06.2019

Naučná a experimentální loučka

Naučná a experimentální loučka

Mezi parkovacími místy a oplocením zahrady MŠ je šikmý břeh obrácený k jihu - zbytek lučního porostu s přirozeným složením bylinného patra.

Detail

13.06.2019

Tvoříme, malujeme a hrajeme si ve školní družině

Tvoříme, malujeme a hrajeme si ve školní družině

Několik obrázků ze školní družiny

Detail

13.06.2019

Velká prázdninová soutěž

Velká prázdninová soutěž

Děti ve školní družině dostaly sešit, do kterého si mohou začít nalepovat pohlednice, vstupenky, mapky, obrázky a zapisovat vzpomínky na místa a zážitky z prázdnin.

Detail

11.06.2019

Dětský den ve školní družině

Dětský den ve školní družině

Soutěže a hry.

Detail

30.05.2019

Družinový klub 30.5.

Družinový klub 30.5.

Poslední klubové setkání

Detail