Navigace

Obsah

Základní informace o provozu družiny ve školním roce 2020/2021

(podrobněji v záložce „Dokumenty“)

Denní doba provozu školní družiny je stanovena takto:

- od 6.30 do 7.35 (ranní provoz)

- od 11.40 do 16.30 (odpolední provoz)

- od 13.00 do 14.30 hodin nelze žáka vyzvedávat z důvodu pobytu školní družiny mimo areál školy.

Žáky si vychovatelky do školní družiny přebírají v 11.30 h a ve 12.25 h. V ranní družině si vychovatelky přebírají žáka od zákonných zástupců. Přicházet do ranní družiny žáci mohou do 7.25.

 

Časy odchodů žáků z družiny:

  • 13.00, 14,30, 15,00 - hromadný odchod, vychovatelka přivede děti ke dveřím školy.
  • Po 15.15 – rodiče se ohlásí telefonem a vyzvedávají si děti v družině v přízemí.
  • Žáci, kteří pravidelně, nebo mimořádně odchází po obědě, nenavštěvují ten den družinu.

Časy odchodů uvádějí zákonní zástupci žáků v přihlášce, v případě mimořádných situací v družinovém notýsku.     

 

Přihlašovat se můžete předběžně pomocí elektronické, nebo tištěné přihlášky do 22.6. do 8.00. Standardní přihlášku s časy vyzvedávání dostanete na začátku školního roku. V tuto chvíli potřebujeme znát, kolik žáků se do družiny přihlásí a kolik skupin v družině vznikne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOBVbXzjR0C1PJxcW917Am3fTNG66MRMnzMKUFsMy-NUM1E2MVpUQ0xVTkM3N05GNVlVNTZMMTJPSS4u

lLetáček družina

Platba za školní družinu:

Zůstává 130 Kč na měsíc, 50 Kč na měsíc v případě, že žák využívá jen ranní družiny.

číslo účtu 43-5510370207/0100 

variabilní symbol 888888, do poznámky  příjmení  + jméno dítěte

 

       Na vycházce

 

 

 

 

 

28.06.2020

Hurá na prázdniny! 1

Hurá na prázdniny!

Poslední den jsme si užili stanování! Dokážeme postavit stan a také na opékání buřtů umíme založit různé druhy ohnišť. Teď již nezbývá nic jiného než si pořádně užít PRÁZDNINY!

Detail

28.06.2020

Hurá na prázdniny!

Hurá na prázdniny!

Hráli jsme si, malovali, chodili na procházky, pozorovali přírodu a hlavně si povídali! Bylo fajn si to užít v tak malém počtu!

Detail

28.06.2020

Hurá na prázdniny!

Hurá na prázdniny!

Poslední týden jsme se snažili pořádně užít! Jak se nám to dařilo, prozradí fotky. První zážitek je od zvířátek! Nebyli jsme v zoologické zahradě a přesto jich byla spousta. Kozy, kůzlátka, želvy, indičtí běžci, králíčci, slepice - několik druhů, koně, hříbátko. Děkujeme majitelce za příležitost se s nimi seznámit!

Detail

26.06.2020

Kniha na pokračování  1

Kniha na pokračování

Básnička o dudkovi

Detail

26.06.2020

Hurá prázdniny!

Hurá na prázdniny!

Školní rok je u konce a začínají prázdniny! Přejeme vám, abyste je prožily ve zdraví se spoustou zážitků, výletů, her a smíchu! Doufáme, že vás nenavštíví paní NUDA a kdyby přece jen chtěla pootevřít vaše dveře, vzpomeňte si na stránky základní školy a v oddělení družina, v sekci stalo se, školní rok 2019/2020 najdete spoustu námětů, které lze použít jako zbraň proti paní Nudě. Krásné prázdniny přejí vychovatelky školní družiny!

Detail