Navigace

Obsah

Platba za školní družinu

číslo účtu 43-5510370207/0100

částka 780 Kč (pokud dítě využívá jen ranní družinu - 300 Kč)

variabilní symbol 888888, do poznámky  příjmení  + jméno dítěte

Poznámky ze schůzky k provozu školní družiny ze dne 19.9.2019

Vzhledem k četným připomínkám ze strany vychovatelek i zákonných zástupců dětí jsme s platností od 20.9.2019 zavedli tato upřesnění v provozu školní družiny:

Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí z družiny probíhá ve stanovené časy, uvedené zákonnými zástupci na přihlášce, tj. v 13.00, v 14.30, v 15.00, v 15.45 a v 16.30.

V 13.00, 14.30 a v 15.00 vychovatelka odvádí děti ke vchodovým dveřím do školy a předává je zákonným zástupcům či je propouští, pokud dítě odchází samo. Pro bezproblémové předání dětí Vás prosíme, abyste nevstupovali do budovy. Prosíme Vás o dochvilnost, ale zároveň i o strpení, protože není vždy v silách vychovatelek být u dveří načas, když mají na starosti různorodou skupinu dětí.

Od 15.15 do 16.30 je možné si dítě vyzvednout kdykoli po zazvonění na dolní družinu, a to přímo u dveří školní družiny v přízemí. Prosíme rodiče, aby se do telefonu u vchodu ohlásili a přišli ke dveřím dolní družiny, kde proběhne předání dítěte.

Odchod dítěte po kroužku

Pokud dítě po kroužku neodchází ze školy, ale vrací se do družiny, zákonní zástupci tuto skutečnost oznámí příslušnému kroužku a též vychovatelkám, které tuto skutečnost zaznamenají do přihlášky. Rodiče tento dodatek na přihlášce podepíší.

Změny v době odchodu

V případě, že dítě odchází z družiny výjimečně v jiný čas, než je čas uvedený na přihlášce, musí mít tuto skutečnost písemně uvedenou v deníčku nejpozději ráno daného dne. Pokud nastane zákonnému zástupci daný den nějaká neplánovaná skutečnost, kvůli které nemůže vyzvednout dítě v určený čas, informuje příslušnou vychovatelku sms zprávou.

Pravidelné změny v odchodu dítěte z družiny je třeba zaznamenat v přihlášce do školní družiny.

Konzultace

Pokud máte na vychovatelky dotazy nebo se s nimi potřebujete poradit, pomocí sms zprávy je prosím dopředu informujte a paní vychovatelka si s Vámi domluví termín a čas setkání.

 

Věřím, že se daný systém dobře ujme a přinese spokojenost Vám, zákonným zástupcům, a klid na práci paním vychovatelkám.

Mgr. David Klimeš

 

Přehled změn v provozu školní družiny od 1.9.2019

Vážení rodiče,

v tomto článku bych Vás rád seznámil s nejdůležitějšími změnami v provozu školní družiny, které platí od 1.9.2019.

Cílem těchto změn je

  • zajistit plynulý a nerušený provoz školní družiny, který umožní Vašim dětem odpočinout si i věnovat se plně činnosti připravené našimi vychovatelkami.
  • zajistit dohled nad dětmi i během odchodu ze školní družiny.

Změní se systém vyzvedávání dětí z družiny. Vyzvedávání bude možné jen v časy, které vyberete a označíte na přihlášce, tj. ve 13.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.30. Pokud se v průběhu roku Vaše situace změní, je možné písemným dodatkem na přihlášce změnit čas vyzvedávání dětí na jiný. V jiné než uvedené časy děti družinu opouštět nemohou. Buď jsou v té době venku, nebo se věnují připravené činnosti. V případě, že nebudete moct v daný čas dítě vyzvednout, prosím uvědomte o tomto paní vychovatelku (nejlépe sms). Vyzvednout si dítě můžete v dalším z vyzvedávacích časů. Písemné ohlášení o odchodu žáka z družiny domů či vyzvednutí jinou osobou zůstává v platnosti jako dosud.

Děti si do družiny přebírá po skončení vyučování vychovatelka od učitelů jako dosud. V případě, že budete využívat služeb ranní družiny, předáváte dítě paní vychovatelce osobně. Z toho důvodu bude jako ranní družina fungovat místnost v přízemí školy.

Změny jsme komunikovali i s organizátory kroužků, tzn. že většina kroužků začne až po skončení hlavní činnosti družiny, která probíhá od 13.00 do 14.30.

 

Podrobnější informace naleznete v záložce Dokumenty v dokumentu Vnitřní řád školní družiny, popř. ve školním vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání.

Přihlášku do školní družiny naleznete v zzáložce Přihlášení do školní družiny.

Věříme, že společně překonáme úskalí změn a že nový chod družiny přinese Vašim dětem možnost smysluplného využití volného času a větší bezpečnost.

 

 

25.05.2020

Doktor Bolíto 1

Doktor Bolíto

Tenhle týden si budeme povídat o tom, jak vyléčit některá zranění. Léto se blíží, a tak je třeba vědět, že škrábance si musíte pořádně vydezinfikovat, aby vám nezhnisaly, ne? Pro začátek si můžete pustit Doktorskou pohádku.

Detail

23.05.2020

Bludiště 1

Bludiště

.

Detail

22.05.2020

Hnízdo hrdliček

Hnízdo hrdliček

Hrdličky si v blízkosti školy postavily hnízdo. Najdete to místo?

Detail

22.05.2020

Kniha na pokračování

Kniha na pokračování

Básnička o střízlíkovi.

Detail

22.05.2020

Motýl

Louka plná hmyzu

Dnešními výrobky budou motýl a šnek.Motýli - barva a tvary jejich křídel bývají inspirací pro malíře, básníky i tanečníky. Pestrobarevné motýly rozhodně nikdo asi nenazve havětí. A přitom hezky barevných je jen několik z těch 3500 druhů, které u nás žijí. Motýli se postupně vyvíjí – od vajíčka přes housenku, kuklu až po motýla. Šnek - lidové označení hlemýždě zahradního, případně též jiného plže se šnekovitou ulitou.Hlemýžď se pohybuje pouze během deště a potom asi den po dešti. Poté se přilepí k podkladu (např. kameni, rostlině atd.) a nepřemísťuje se až do dalšího deště. Když je v ohrožení, nejprve zatáhne oči a potom i tělo. Část těla vyčnívá a hlemýžď po opětovném bezpečí opět vyleze z ulity a vytáhne tykadla.

Detail