Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina

 

Změny ve stravování od školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v záložce Školní jídelna – Dokumenty na našich webových stránkách naleznete přihlášku ke stravování. Prosíme o její vyplnění a odevzdání do 30.6. Odevzdávat ji můžete u vedoucí školní jídelny paní Sýkorové, nebo ji vhodit do poštovní schránky u vchodu do základní školy.

Oproti tomuto školnímu roku dochází k několika změnám.

  1. Od září opět obnovíme přípravu zdravých svačin pro žáky školy. Není třeba vyplňovat zvláštní přihlášku. Stačí v přihlášce ke stravování zaškrtnout, že chcete odebírat i svačiny.
  2. Chceme Vás ušetřit zbytečného papírování, takže přihláška ke stravování, kterou vyplníte, bude platit po celou docházku dítěte do MŠ a žáka do ZŠ. Případné změny účtu nám stačí jen písemně nahlásit.  
  3. Protože došlo k navýšení cen surovin od dodavatelů, jsme nuceni od 1.9.2020 zvýšit cenu stravného na den v mateřské školce na 39 a 40 Kč a zdravých svačin pro žáky na 20 Kč.
  4. Abychom usnadnili vybírání stravného (upozorňování na platby a jejich dohledávání, vracení přeplatků), zavádíme od 1.9.2020 inkasní způsob placení stravného. K vyplněné žádosti je tedy třeba dodat i potvrzení o svolení s inkasem, které je součástí přihlášky (je možné doložit i potvrzení z internetového bankovnictví). Škola si strhne platbu za obědy dopředu (tedy např. na zářijové obědy v srpnu). V případě, že žák neodebere v daném měsíci všechny obědy, přeplatek se mu převede do dalšího měsíce a další inkasní platba bude nižší.

Stávající přeplatky za stravné Vám budou vráceny, pokud si o to zažádáte, nebo budou převedeny do příštího školního roku (tzn. že inkasní platba neproběhne, dokud nebude vyčerpán přeplatek).

Aby systém fungoval a Vaše dítě mohlo odebírat stravu, je potřeba zřídit souhlas s inkasem v uvedeném termínu.

Pokud jste dosud platili v hotovosti a nemáte bankovní účet, pak bude možné platit obědy i hotově. Povinnost včasného dopředného zaplacení zůstává.

Bližší informace naleznete na www.zsdysina.cz v záložce Školní jídelna – Dokumenty – Vnitřní řád školní jídelny, Ceny stravného  a Směrnice pro výdej svačin žákům ZŠ.

 

Mgr. David Klimeš