Navigace

Obsah

školka 2019-20

Seznamy dětí na školní rok 2020/2021

Seznam broučci

Seznam koťata

Seznam sluníčka

 

Výše úplaty v mateřské škole na školní rok 2020 / 2021

zůstává 550 Kč na měsíc.

celý text

 

Změny - stravné

Vážení rodiče, v záložce Školní jídelna - Dokumenty na webu ZŠ naleznete informace o změnách ve stravném od 1. 9. 2020, nový Vnitřní řád ŠJ, informace o cenách stravného.

Nejdůležitější změny:

  • přihláška, kterou obdržíte v MŠ (kdo ztratí, může si stáhnout zde v příloze) a vyplníte, bude platit po celou docházku dítěte do MŠ. Případné změny účtu stačí jen písemně nahlásit vedoucí ŠJ, p. Sýkorové. 
  • protože došlo k navýšení cen surovin od dodavaelů, dojde od 1. 9. 2020 k navýšení ceny stravného na den v MŠ na 39,- a 40,- Kč
  • od 1. 9. 2020 zavádí ŠJ inkasní způsob placení stravného. K vyplněné přihlášce je tedy třeba dodat i potvrzení o svolení s inkasem (součást přihlášky). Škola si strhne platbu za obědy dopředu (tedy např. za zářijové obědy v srpnu!!). V případě, že dítě neodebere v daném měsíci všechny obědy, přeplatek se mu převede do dalšího měsíce a další inkasní platba bude nižší. Stávající přeplatky za stravné vám budou vráceny

Přihláška ke stravování

ceny stravného od 1. 9. 2020

 

Letní prázdniny

Vážení rodiče, v době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 13. 7. do 21. 8. 2020. 

Provoz MŠ bude 1. - 10. 7. a 24. - 31. 8. 2020. Prosíme o vyplnění docházky Vašich dětí do tabulky u jednotlivých tříd do 19. 6. 2020. Úplata bude jako vloni vyčíslena podle přihlášené docházky na účet ZŠ a MŠ

 

 

Nové e-maily

Vážení rodiče, pro zrychlení komunikace s učitelkami konkrétní třídy byly zřízeny e-mailové adresy pro každou třídu. Jejich tvar najdete ve složce Naše třídy, v podsložce jednotlivé třídy (Broučci, Koťátka, Sluníčka). E-mail msdysina@zsdysina.cz zůstává jako hlavní elektronická adresa celé MŠ a slouží hlavně pro komunikaci s vedoucí učitelkou MŠ, H. Tlustou.

 

Plánované akce v MŠ

O všech plánovaných akcích budete vždy včas seznámeni. Sledujte pravidelně nástěnky v šatnách jednotlivých tříd i náš web.

Aktuálně si užíváme prázdninový provoz a připravujeme školku na velké malování o prázdninách.

 

UZAMYKÁNÍ MŠ

MŠ bude pravidelně uzamčena v době 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

 

 

02.07.2020

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

V pondělí 29.6.2020 jsme slavnostně zakončili školní rok 2019/2020 a rozloučili jsme se s našimi milými předškoláčky. Ti si na zahradní slavnost připravili malou ukázku písniček a básniček, kterou se v průběhu roku naučili. Při loučení nemohlo chybět pasování a předání šerpy a drobných dárečků. Počasí nám přálo a nálada byla výborná! Budoucím školáčkům přejeme z celého srdce úspěšný a pohodový start do nové etapy života.

Detail

08.06.2020

Oslavy MDD

Oslavy MDD

Dopolednem plným her a soutěží oslavila koťata svůj svátek.

Detail

27.05.2020

Sportující koťata

Sportující koťata

Sportem ku zdraví

Detail

26.05.2020

Ani roušky nás nezastavily

Provoz v době virové

Ani koronavirus nepřemohl naše školkáčky

Detail

16.03.2020

Maškarní bál u Broučků

Maškarní bál u Broučků

Broučci si užili tancování, soutěžení s kamarády, pohoštění a sladkou odměnu.

Detail