Navigace

Obsah

Vize školy

Chceme, aby naše škola byla vesnickou školou s dobrou pověstí, která kvalitně připravuje žáky na střední školy a život, kde platí, že:

  • zde panuje klidná rodinná atmosféra, kde se žáci i učitelé cítí bezpečně
  • učitelé táhnou za jeden provaz
  • spolupracuje se ZUŠ, MŠ a obecními spolky
  • vede žáky k tvořivosti a empatii, chuti do různorodých aktivit a k osobnostně-sociálnímu rozvoji, učí žáky spolupracovat
  • není jednostranně zaměřena, žák má možnost rozvíjet se po všech stránkách (GUTTA, ZUŠ, dílny, rukodělné, sportovní, jazykové a přírodovědné kroužky) a zúčastňovat se olympiád a soutěží
  • začleňuje všechny žáky (i se SPU)
  • zázemí je kvalitní (vybavenost, moderní technologie)
  • využívá dostupných finančních prostředků a grantů

 

Co děláme