Navigace

Obsah

Od 1. 1. 2012 je MŠ součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, ředitelem je Mgr. David Klimeš, zástupkyní ředitele Mgr.Renata Šilhánková (od 1.8.2018) . Od 1. 2. 2012 je ustavena vedoucí učitelkou MŠ p. Hana Tlustá.

Mateřská škola Dýšina je trojtřídní mateřská škola sídlící v budově obce. Třídy Broučci a Koťátka sídlí ve stávající budově MŠ, třída Sluníčka v budově ZŠ (vchod u tělocvičny). 

 

Školní řád je vyvěšen na přístupném místě ve škole.
 

Konzultační hodiny
 

Vážení rodiče, máte-li jakýkoliv problém, nejasnost, dotaz, chcete-li vědět vše o svém "drobečkovi", nabízíme vám KONZULTAČNÍ HODINY s učitelkami v MŠ.

Je dobré se vždy předem domluvit s danými učitelkami.

   
Údaje o zařízení
 
Zřizovatel : Obecní úřad Dýšina
Stanovená kapacita : 62 dětí 

Provozní doba. : 6.30 - 16.00 hodin

 

Školné

550,- Kč - účet MŠ (variabilní symbol - viz seznam v MŠ) do 25. dne předcházejícího měsíce.

 

Stravné
 Stravné hradí rodiče inkasním převodem na účet MŠ nebo hotově u vedoucí ŠJ do 25. dne předcházejícího měsíce, variabilní symbol uložen u učitelek (je neměnný po celou dobu docházky do MŠ, s dítětem "pokračuje" i v ZŠ). Od ledna 2020 přihlašování i odhlašování obědů probíhá elektronicky přes www.strava.cz. Veškeré informace k platbě stravného vám podá vedoucí ŠJ p. Sýkorová, vše najdete na Vnitřním řádu ŠJ (viz složka JÍDELNA).