Navigace

Obsah

Pěvecký sbor Gutta

pod vedením Bedřišky Koželuhové a Jany Bártlové

 

Pěvecký sbor Gutta působí na ZŠ a MŠ gen. Pattona v Dýšině již více než 20 let. Od jeho založení ho vede Mgr. Bedřiška Koželuhová. Původní název sboru byl Kapka – kapka zpěvu, smíchu, dobré nálady… V posledních 15 letech se sbor více zaměřuje na písně středověké (či do středověké podoby upravené), interpretované v originálních gotických šatech.

Hlavní sbor navštěvují děti od 4. do 9. třídy ZŠ, v současnosti má 40 členů. Od MŠ děti rozvíjí svůj hudební talent v přípravných sborečcích Kapičky, Kapky a Zpěváčci, na jejichž vedení se spolupodílí Jana Bártlová.

Již více než 15 let sbor reprezentuje obec i kraj na festivalu Jičín – město pohádky, kde v komponovaných pořadech děti nejen zpívají, ale také tančí, doprovází na hudební nástroje nebo dokazují i své herecké nadání.

V roce 2018 zvítězila Gutta v krajském kole pěvecké soutěže školních dětských pěveckých sborů v Rokycanech a byla vybrána, aby reprezentovala celý Plzeňský kraj na celostátní přehlídce v Uničově, kde sbor získal Čestné uznání za inspirativní provedení písně „Naše klavíristka“.

Uničov