Navigace

Obsah

Školská rada

 

Školská rada Základní školy a Mateřské školy generála Pattona Dýšina, p. o. je tříčlenná a je složena ze zástupců za zřizovatele, rodičů a pedagogů.

 

Ve své činnosti vykonává funkci poradního a kontrolního orgánu ředitele školy, vyjadřuje svůj souhlas s výroční zprávou, schvaluje školní řád, školský vzdělávací program a případné změny vzdělávacího programu. Předkládá řediteli školy náměty pro další práci a případné změny ve škole, vyjadřuje se k práci pedagogického sboru a k dalším otázkám týkajících se provozu a výchovně vzdělávacího procesu školy.

Svým aktivním přístupem napomáhá dalšímu rozvoji školy.

 

Složení školské rady:

 zástupce za zřizovatele – Mgr. Ing. Jana Krupičková:  mistostarostka@obecdysina.cz - od 3.12.2018

 zástupce rodičů – p. Iva Kokešová: kokesova@plzen.cz

 zástupce školy – Mgr. Lenka Malá: mala@zsdysina.cz