Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Zápis do mateřské školy

Termín, kritéria a podobu zápisu najdete celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu ZŠ

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím vzdáleném vzdělávání. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Podoba provozu ZŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,
konkrétní podoba fungování školy bude závislá na tom, kolik dětí se přihlásí k osobní přítomnosti ve škole od 25.5.2020. Určující je pro nás, kolika skupinám dětí zajistíme pedagogický dohled tak, aby nám to nenarušilo domácí výuku druhého stupně. Předběžně počítáme se čtyřmi hodinami vzdělávání v každé skupině, pak bude následovat oběd. Po něm bude dítě ve stejné skupině, náplní bude zájmová činnost (družina). Dopolední vzdělávání bude obsahově totožné s domácí výukou těch žáků, kteří se k docházce nepřihlásí a budou pokračovat v domácí výuce. Stejné to bude i s hodnocením žákovské práce. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě nenavštěvuje mateřskou školu, neposílejte nám zatím platbu za duben. Jednáme v tuto chvíli se zřizovatelem, jakým způsobem zohledníme platbu školkovného v době nařízení proti šíření koronaviru, tedy od 11.3. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové informace týkající se přijímacích zkoušek na střední školy

Vážení rodiče a milí žáci. V sekci Školské poradenské pracoviště najdete nové informace, týkající se přijímacího řízení žáků na střední školy. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Přijmeme administrativního a spisového pracovníka

Podání přihlášek k výběrovému řízení do 10.4. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky anket

Děkujeme rodičům i našim žákům za příspěvek do ankety k domácí výuce a cenné podněty. Výsledky anket si můžete prohlédnout zde: celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Třídní aktivy

Plánované třídní aktivy se kvůli opatření MZ neuskuteční. Pokud máte dotaz k prospěchu svého dítěte, k domácí výuce či předmětu, nabízíme vám, že místo třídního aktivu můžete v příštím týdnu od úterý do pátku kontaktovat učitele, s kterým chcete mluvit, a dohodnout se s ním na podobě konzultace. S ohledem na situaci preferujte prosím nástroje dálkové komunikace. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výše školného v MŠ během mimořádných opatření

Po dohodě se zřizovatelem se bude výše školného odvíjet od docházky dítěte během mimořádných opatření. Tato doba se počítá od 11. března, její konec s předstihem stanovíme. Vyrovnání provedeme po ukončení této doby. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Měření teploty u dětí v MŠ

Vážení rodiče, podařilo se nám sehnat bezkontaktní teploměr. Protože chceme udělat maximum pro zajištění bezpečnosti Vašich dětí v MŠ, budeme ráno příchozím dětem měřit teplotu. Děti s teplotou nad 37 stupňů nebudou moci být ve školce a budou vráceny rodičům. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Povídání si s dětmi o koronaviru

MV ČR zveřejnilo materiál k povídání si s dětmi o koronaviru. Přikládám i s metodickým listem pro dospělé. Doporučuji se s ním seznámit, než budete pracovat s dětmi. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výuka po dobu uzavření základní školy

Vážení rodiče, protože z nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 došlo k dočasnému uzavření základních škol, rádi bychom vás informovali o způsobu výuky v následujících dnech. Výuka bude od pondělí probíhat formou on-line a případných osobních konzultací rodičů s učiteli. Žáci mají po dobu uzavření školy vstup do školy zakázán. O podrobnějších postupech budete informováni třídními učiteli a vyučujícími v jednotlivých předmětech. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Anketa pro rodiče k domácí výuce, Anketa pro žáky k domácí výuceMilí rodiče, protože domácí výuka zasahuje vždy nějakým způsobem do života rodiny a větším či menším dílem Vás zaměstnává, chtěl bych požádat i Vás o zpětnou vazbu a vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky použijeme pro zefektivnění podoby domácího vyučování.

Anketu najdete na:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOBVbXzjR0C1PJxcW917Am3fTNG66MRMnzMKUFsMy-NUQ0laNTNTRE1MT1pPTjZIWEZIQU5VTzZBOS4u
Milí žáci,

rádi bychom se vás zeptali, jak domácí výuku zvládáte, s čím se potýkáte, co vás těší. Požádal bych vás o vyplnění krátké ankety, kterou najdete na odkazu. Vaše odpovědi vyhodnotíme a zapracujeme tak, aby výuka probíhala co nejlépe.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOBVbXzjR0C1PJxcW917Am3fTNG66MRMnzMKUFsMy-NUN1RVS1NFWEdPQ1lKVFNMVzk0Mk4yNEtDVS4u
celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Pro deváťáky

Společnost Scio nabízí možnost zkusit si přijímačky nanečisto v online variantě: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k zápisu do 1.třídy v době uzavření školy

Vážení rodiče, v přiloženém souboru naleznete informace, jakým způsobem proběhne zápis do 1. třídy. Termín zápisu se nemění (2.4.2020). Dále níže naleznete tiskopisy, které je třeba k zápisu doložit vyplněné. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Úřední hodiny

Středa 25.3. 12.30 - 15.30

Pondělí 30.3. 9.00 - 12.00

Čtvrtek 2.4. 14.30 - 17.30 celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Úplata - školní družina

Vzhledem k uzavření školní družiny od 11.3. vám bude poměrná část úplaty za školní družinu vrácena po znovuotevření školní družiny. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyjádření MPSV k ošetřovnému do 13 let

prohlášení MPSV
V tuto chvíli, dokud není legislativní proces ukončen, nemůžeme vydávat potvrzení na ošetřovné pro děti ve věku 10 - 13 let. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Důležité!!! Aktuální informace a opatření ke koronaviru (platí i pro MŠ)

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete všechny důležité informace. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k opatřením při epidemii koronaviru

Otevřený zůstává Modrý salonek pro akce, pokud nepřesáhne účast na akci 100 osob či pokud je nezruší sám pořadatel. Otevřená zůstává tělocvična školy pro odpolední cvičení a akce, pokud nepřesáhne účast na akci 100 osob či pokud je nezruší sám pořadatel. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úřední hodiny a OČRpondělí 16.3. 9.00 - 12.00

středa 18.3. 9.00 - 12.00

Vážení rodiče, v pondělí má jít do vlády návrh MPSV na rozšíření OČR z důvodu zavření škol na děti do 15 let. Dokud neprojde změna vládou, můžeme vám dát potvrzení podle stávajících pravidel, tedy pro děti mladší 10 let. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

DM software

Vážení rodiče, v posledních dnech jsem se vám snažila pomoci zpřístupnit účty vašich žáků v systému DM software. Tento portál nyní vyučující využívají k zadávání domácích úkolů žákům 2. stupně. U některých z vás došlo k záměně uživatelských účtů žáka a zákonného zástupce. V tuhle chvíli by mělo již vše fungovat. Přesto bych vás ráda ujistila v tom, že pokud budete mít jakýkoliv problém, bez obav se na mě obraťte. Moc ráda vám s čímkoliv pomohu.

Mgr. Renata Šilhánková celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Platba za školní družinu

číslo účtu 43-5510370207/0100
částka 780 Kč (pokud dítě využívá jen ranní družinu - 300 Kč)
variabilní symbol 888888, do poznámky příjmení + jméno dítěte celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Poděkování

Rád bych poděkoval Mgr. Kateřině Palečkové a Mgr. Marcele Šaškové za skvělou přípravu našich žáků na přijímací zkoušky v minulém školním roce. Naši žáci byli velmi úspěšní při vyplňování přijímacích testů, i ve srovnání s plzeňskými školami. Přeju našim deváťákům, ať jsou letos též úspěšní, aby se dostali na školy, které si zvolili.

Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Večer s knihou přilákal do školy spoustu dětí i dospělých

Čtyři zajímavá stanoviště, vědomostní kvíz a mnoho pěkných knížek nabídl první Večer s knihou, který připravili žáci, učitelé a přátelé naší školy. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Renata Šilhánková

Jarní prázdniny

Úřední hodiny o prázdninách : Po a St 9.00 - 13.00
Milí žáci,
přejeme vám překrásné prázdniny.
Vážení rodiče,
pokud se budete vracet z dovolené z oblastí zasažených koronavirem, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici v Plzni a konzultujte zde následnou účast Vašich dětí ve škole. celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt Edison

Tento týden na naši školu zavítali zahraniční studenti v rámci projektu Edison. Více informací najdete v záložce Projekty a granty.

Poznámka: Vzhledem k výskytu koronaviru v některých regionech světa jsme pobyt cizinců předem konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň a s koordinátorem stáží. Není důvod k žádným obavám - stážisté pobývají v ČR od 1. ledna. Před naší školou navštívili již 5 jiných škol, aniž by měli příležitost a čas z České republiky zaletět domů. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Masopust a škola

Naše základní škola se bude podílet na zajištění občerstvení na akci Masopust a zabijačkové hody, kterou pořádá obec Dýšina. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro rodiče a žáky 8. třídy

Vážení rodiče a milí žáci 8. třídy - do záložky Naše třídy - 8. třída - jsem vložila upozornění na nabídku psychologického poradenství pro volbu povolání, kterou poskytuje Pedagogicko - psychologická poradna Plzeň sever. Věřím, že tyto informace pomohou při rozhodování a plánování budoucí profesní kariéry našich žáků. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Spouštíme zdravé svačiny - i na www.strava.cz

Zpracovali jsme přihlášky na zdravé svačiny, začínáme v pondělí 3.2. Jídelní lístek pro svačiny najdete na jídelním lístku spolu s obědy v záložce Školní jídelna - Jídelní lístek. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna času pro odhlašování obědů

Vážení rodiče, upravili jsme čas, dokdy je možné zrušit stravu na další den. Z 12.00 jsme termín prodloužili na 18.00. Tzn. že stravu na úterý lze odhlásit na www.strava.cz do pondělí do 18.00. Stravu na pondělí lze odhlásit do neděle do 18.00. Věřím, že tuto změnu uvítáte. Podrobnější informace o odhlašování obědů získáte v záložce Školní jídelna - Řád školní jídelny v dodatku č.2. celý text

ostatní | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení prvního pololetí

Výpis vysvědčení se vydává ve čtvrtek 30.ledna. První stupeň končí výuku po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině. V pátek 31. ledna jsou pololetní prázdniny. Školní družina je v době pololetních prázdnin zavřená. celý text

ostatní | 1. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Novoroční diskotéka

Žákovský parlament pořádá v pátek 17.1. v tělocvičně základní školy novoroční diskotéku. celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová výše ceny obědů pro stravování dospělých mimo ZŠ

Protože ceny surovin neustále rostou a ceny stravného pro kategorii "cizí strávník" se už několik let neměnily, jsme nuceni od 1.1.2020 přistoupil k navýšení ceny oběda na 65 Kč. Cena platí pro důchodce i nedůchodce. celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vánoční přání

Vánoční přání celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Telefonické spojení pro případ vyzvedávání dětí z vyučování

Vážení rodiče, pokud byste se při vyzvedávání svých dětí z vyučování nedozvonili v ředitelně, ani u paní asistentky, kontaktujte prosím p. školníka na telefonním čísle 725919621.

celý text

ostatní | 24. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Použité injekční stříkačky v obci

Vážení rodiče,

obdržel jsem informaci, že na dětském hřišti v Dýšině byly nalezeny použité injekční stříkačky. Záleží nám na bezpečnosti Vašich dětí i mimo školu. V případě podobného nálezu proto doporučujeme kontaktovat policii. celý text

ostatní | 24. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Platba stravného

Vážení rodiče, pokud jste neuhradili stravné za prosinec, je tak třeba neprodleně učinit. Platba stravného za leden 2020 musí být na účet školy připsána do 25.12.2019. V případě, že dítě nemá stravné zaplaceno, nebude dítěti oběd vydán. Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny (záložka Školní jídelna), platném od 3.1.2018.
celý text

ostatní | 24. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Srdíčkový den na naší škole

I letos se naše škola zapojí v rámci Srdíčkových dnů do pomoci vážně nemocným dětem. V úterý 3.12. budou moci žáci naší školy dobrovolně přispět nákupem některého z předmětů v ceně 30 či 40 Kč. Více informací získáte na www.zivotdetem.cz. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Kyberšikana a jiné násilí na sociálních sítích

Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom vás pozvali na přednášku o kyberšikaně. Sociální sítě se v dnešní době velmi rychle rozvíjí a zároveň děti a mládež v tomto "kyber" světě tráví mnoho času. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Vzkazník pro deváťáky

Úřad práce v Plzni ve spolupráci se středními školami v plzeňském kraji a hlavně s deváťáky ZŠ vytvořili "vzkazník" s názvem Lonští deváťáci letošním. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Anglické knížky míří do naší školy

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala, že během Dne otevřených dveří (ve čtvrtek 28. 11.) proběhne na naší škole prodejní výstava dětských knih z anglického nakladatelství Usborne. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Den otevřených dveří již tento čtvrtek 28.11. v 15.30

Den otevřených dveří již tento čtvrtek 28.11. v 15.30 celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové telefonní číslo na vedoucí školní jídelny

Uložte si prosím nové telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: 725 973 788. Stávající bude ještě pár dní fungovat, poté zanikne. Pevná linka do školní jídelny zůstává beze změn. celý text

ostatní | 24. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Odstávka vody

Vážení rodiče, v úterý 20.11.2019 přestala téci v základní škole i mateřské škole voda. Nejednalo se ze strany Vodáren Plzeň o plánovanou odstávku ve Školní ulici. celý text

ostatní | 24. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Nová jídla, nové recepty

Pro vás, kdo se stravujete v naší školní jídelně, máme skvělou zprávu! Zavádíme do seznamu jídel nové recepty. Najdete je v objednávkovém systému jako oběd 2, v závorce uvedeno jako "novinka". Přejeme Vám dobrou chuť! celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Stávka v dýšinské škole neproběhne

Vyučování i provoz družiny proběhne v naší škole ve středu bez omezení. Naše škola se do stávky nezapojuje. Podporu a solidaritu stávkujícím a odborové organizaci, která se vyhraňuje proti nesystémovým krokům ministerstva školství, chceme vyjádřit na tomto místě verbálně, ne takovým způsobem, který naruší chod školy. celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Klub deskových her 14. 11. NEBUDE

Oznamujeme, že z důvodu nemoci Bc. Eliáškové ve čtvrtek 14. 11. nebude Klub deskových her. Děti budou mít program ve školní družině. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na třídní aktivy

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní aktivy, které proběhnou na naší škole ve čtvrtek 14.11.2019 od 15.30 (1.stupeň) a od 16.00 (2.stupeň). celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední