Navigace

Obsah

Zprávy

Hledáme pracovníka na pozici vedoucí školní jídelny

Hledáme pracovníka na pozici vedoucí školní jídelny celý text

ostatní | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Schůzka s rodiči ohledně školní družiny ve školním roce 2019/2020

Dne 25.6.2019 proběhla schůzka s rodiči ohledně chodu školní družiny v novém školním roce. V záložce Družina najdete nové dokumenty - školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání a vnitřní řád školní družiny - platné od 1.9.2019. celý text

ostatní | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Přijmeme učitele přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ

Od 1.9.2019 přijmeme učitele přírodovědných předmětů na 2.stupni ZŠ. Nejlépe kombinace Ma s Fy (případně s Z, Bi, Ch).


celý text

ostatní | 29. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
zveme Vás s paní učitelkou Dolanovou na informativní schůzku k budoucí první třídě. Schůzka se bude konat ve škole ve středu 26. 6. 2019 v 16.00. celý text

ostatní | 29. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt Učebna 1958 otevřen pro veřejnost

Srdečně Vás zveme v pátek 21.června od 17.00 do budovy školy do učebny přestavěné do podoby let minulých. Můžete si prohlédnout výzdobu, kterou jsme vytvořili z archivních materiálů školy a soukromých sbírek, můžete si prohlédnout staré učebnice, hračky či bankovky z 50. a 60.let. Formou prezentací Vás provedeme všedním životem za komunismu. Mgr. David Klimeš a 9.třída celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy

Do první třídy jsou přijaty všechny děti, které se dostavily k zápisu, pokud jejich zákonní zástupci nezažádali o odklad povinné školní docházky. celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na květnové oslavy - aktualizace

Srdečně Vás zveme na květnové oslavy. Po skončení hlavního programu bude otevřena škola, budou vystaveny i staré fotografie žáků a učitelů a materiály z historie naší školy, které připravila p.uč.J.Žaloudková. Můžete též nahlédnout do třídy upravené do podoby let minulých, kterou jsme společně s deváťáky připravily v rámci projektu Učebna 1958 a kde se můžete přenést v čase o 60 let zpět. celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno a přerušení provozu

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky z provozních důvodů na den 17.4. 2019 ředitelské volno, dne 18.4. bude přerušen provoz v MŠ. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy


ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zahájení projektu Brána dýšinské školy otevřená (Šablony II)

1.2.2019 jsme zahájili realizaci projektu Brána dýšinské školy otevřená, z něhož během let můžeme vyčerpat 1.351.000 pro aktivity v základní škole, mateřské škole a školní družině. Tyto aktivity popisuje Výzva č. 02_18_063 Šablony II. Projekt poběží na naší škole do 31.1.2021. celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vydávání zápisových lístků

Vážení rodiče,
zápisové lístky budou vydávány zákonným zástupcům proti podpisu podle níže uvedeného rozpisu. celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Večer s knihou

Večer s knihou celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Změny v jízdních řádech PMDP od 4.2.2019

Díky jednání starostů obcí s dopravními podniky dochází od 4.2.2019 ke změně jízdních řádů, které zohlední i naše připomínky, tudíž se dotknou i našich školáků. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt EDISON ve školním roce 2018/2019

Letos poprvé jsme se zapojili do projektu EDISON. V týdnu od 18. – 22. února 2019 bude na naší škole pobývat 8 zahraničních studentů. Jejich profily si můžete prohlédnout v archivu zpráv (profil posledního studenta bude ještě dodán). Naším cílem je posílit a zároveň zpestřit výuku nejen anglického jazyka, ale i ostatních předmětů. Tato vzácná návštěva pro nás znamená obrovskou motivaci rozmluvit se anglicky, dozvědět se něco o zemích blízkých i vzdálených a případně navázat nová přátelství. Těšíme se, až budeme poznávat nové kultury a země, až budeme spolu vzájemně komunikovat a společně zažijeme třeba i legraci.
celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

S laskavým svolením autorek zveřejňuji (aneb vyjádření pracovnic SPC Plzeň)

Ve Vaší škole na nás velmi příjemně zapůsobila příjemná, rodinná atmosféra, milé jednání, celková pohoda, která byla znát ve třídách i na chodbách. Moc oceňujeme také efektivní a konstruktivní způsob řešení choulostivých, citlivých záležitostí a celkově vstřícný přístup školy jako takové ke specifikům dětí, k integraci/inkluzi dětí, které mají specifické potřeby. Třemi slovy: Příkladně profesionální přístup! celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

DVD a almanach k výročí 60 let nové školní budovy

je k zakoupení v ředitelně školy (almanach za 140,- Kč, DVD s videem a fotkami z akademie za 250,- Kč). celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové jízdní řády MHD

Pro naše kyšické školáky se počínaje zítřkem mění jízdní řád. celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Jak se dělala akademie

Tento článek rozhodně neaspiruje být pokračováním Čapkovy knihy Jak se co dělá. A hodnocení akademie přenecháme lidem zvenčí. My bychom vám chtěli přiblížit akademii zevnitř. Ukázat vám, co na závěrečném vystoupení nebylo (a i doufáme, že nebylo) vidět. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Už je máme! Čtenářské koutky jsou na světě! 1

Už je máme! Čtenářské koutky jsou na světě!

Velké poděkování patří všem, kteří nám přispěli knihami, polštářky či jiným způsobem. Díky Vám jsme konečně mohli realizovat čtenářské koutky pro naše žáky. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oprava Almanachu

V prvním vydání almanachu se bohužel nepovedlo sestavit seznamy absolventů školy bezchybně, za což se všem velice omlouváme.
Školní docházka (a tím pádem i seznamy) jsou ovlivněny větším počtem školských reforem, tím, že se děti odstěhovávaly i v průběhu školního roku, nebo opakovaly, že jsou seznamy psané ručně a ne vždy jsou jednoznačně čitelné, že se měnily předpisy na vedení a ukládání školních výkazů atd. A také tím, že almanach byl připravován převážně dobrovolnicky, bez jakýchkoli projektů, dotací apod. Bohužel i v časové tísni ve snaze, aby vyšel k výročí 60 let školy… celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vydávání obědů pro "mimoškolní strávníky" (netýká se stravování žáků školy)

Chtěli bychom požádat všechny, kteří si chodí pro oběd do naší školní jídelny, aby si oběd vyzvedávali v době mezi 10.15 a 10.45. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na plavání (2.-4.třída)

Vážení rodiče, protože řada Vašich dětí dochází do Chrástu k MUDr. H.Seibertové, domluvili jsme se s paní doktorkou, že nám připraví jedno hromadné potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí na plavání. celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Příprava 9.třídy na přijímací zkoušky

Vážení rodiče žáků 9.tříd,
protože tento školní rok čekají Vaše děti přijímací zkoušky, chtěli bychom jim přípravu na tyto zkoušky usnadnit. Domluvili jsme se s paní učitelkou Palečkovou za Čj a paní učitelkou Šaškovou za Ma, že bychom letos přípravu udělali formou konzultací. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Žákovský parlament

Při oslavách 100 let republiky byl na naší škole zvolen žákovský parlament. Je to nástroj, kde žáci pomocí svých volených zástupců mohou své požadavky a předkládat vedení školy a projednávat je s nimi. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Třídnické hodiny

Školní parlament byl zvolen a 31.10. se již poprvé sešel. Protože je důležité, aby se informace z parlamentu dostaly do tříd k ostatním žákům a aby tito o nich mohli diskutovat a podávat návrhy a připomínky, které členové parlamentu při jednání s vedením předloží, rádi bychom pro tyto aktivity (kromě práce s žákovským kolektivem) vyhradili třídnické hodiny. Prosím pokud je to možné, umožněte svým dětem se jich zúčastnit. Každý třídní učitel si se svou třídou domluví individuální termíny tak, aby to většině vyhovovalo. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Čtenářský koutek na naší škole

V dnešní době se čím dál tím více diskutuje snižující se čtenářská gramotnost žáků. Děti už netráví svůj volný čas četbou knih. Mnohem atraktivnější jsou pro ně počítače, televize a „mobilní" zábava. Neplatí to pochopitelně pro všechny žáky. Rádi bychom všechny naše žáky motivovali k četbě knih, rozvíjeli radost a potěšení z přečtení pěkné knihy. celý text

ostatní | 30. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oslava 100 let republiky ve škole

V pátek 27.10. oslaví naše škola výročí 100 let republiky. celý text

ostatní | 30. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zájezd do Anglie

Jsme moc rádi za Váš zájem o zájezd do Anglie. V současné době jsou už všechna místa obsazena a máme i několik náhradníků. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Přehled plateb

Vážení rodiče, abychom předešli zmatkům při příchodu Vašich plateb na účet školy a zajistili bezproblémovou identifikaci platby, připravili jsme pro Vás malou rekapitulaci: celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Změna v cenách jízdného v PMDP

Děti od 6 do 15 let jezdí v Plzni ve vnitřní zóně od září 2018 zdarma. celý text

ostatní | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Národní testování Scio

Naše škola se na jaře zúčastnila národního testování vzdělávací společnosti Scio. Testování proběhlo v 5. a 7.třídě, kde žáci absolvovali test z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecně studijních předpokladů. Testy žákům umožnily poznat jejich dovednosti a silné stránky. Tyto poznatky jsou užitečné jak pro žáky, protože jim ukazují v čem jsou dobří a na co se zaměřit, tak pro naši školu, protože nám poskytli zpětnou vazbu, kudy žáky vést a na co se soustředit.
Žáci 8.třídy si vyzkoušeli "Přijímačky nanečisto". Tím se seznámili s podobou testů, které je čekají za rok, kdy se budou hlásit na střední školu. Zároveň jim testy ukázaly, kam by se mohly dle svých schopností profesně orientovat a jak jsou na tom v porovnání se svými vrstevníky.
Výkony některých našich žáků byly excelentní. 7.třída se může pyšnit nejlepším výsledkem a třetím nejlepším výsledkem v testování 7.tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Plzeňském kraji.
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

ZMĚNA

Paní učitelka Palečková se vrací, paní učitelka Škardová je nemocná = nová verze rozvrhu
Protože p.uč. Škardová bude patrně dlouhodoběji nemocná, zajistili jsme zástup na hodiny anglického jazyka. Od pondělí bude angličtinu učit paní Eva Šnajdrová, lektorka angličtiny. Bylo však třeba upravit rozvrh. Snažili jsme se alespoň, aby byly změny v něm co nejmenší. Až na výjimky se tedy jedná o přesuny hodin některých předmětů v rámci jednoho dne. Zde naleznete novou podobu rozvrhů tříd, podle kterých se bude vyučovat od pondělí 4.6. Omlouváme se za komplikace. Věříme, že to bude ku prospěchu kvalitního vzdělávání Vašich dětí.

Mgr.David Klimeš


celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Přeměna vrátnice čkoly.

Protože většině vrátnic na školách (včetně té naší) už asi nadobro odzvonilo, využili jsme toho prostoru k jinému účelu. A tak místo usměvavé tváře vrátného zde nově vystavujeme úspěchy našich dětí: poháry, medaile, diplomy a jiná ocenění. Místo naproti vitríně dostane nástěnka pěveckého sboru Gutta, protože její sláva již přesahuje nejen hranice kraje, ale i kapacitu malé nástěnky v 1.patře. Ať se naší Guttě a našim dětem daří skvěle i nadále!
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Změny v souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR) jsme vydali dokument Prohlášení o ochraně soukromí, kde se můžete seznámit se svými právy, která se týkají ochrany osobních údajů (najdete ve složce Dokumenty-GDPR). Škola podle nařízení jmenovala i pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na něj najdete v tomtéž dokumentu, nebo na spodní liště webových stránek. S pověřencem v současné době dokončujeme nový souhlas zákonných zástupců, který má nahradit stávající a který Vám bude zaslán k podpisu. Způsob rozsahu zpracovávaných dat v naší škole se nařízením nemění, data chceme naopak ještě lépe zabezpečit, než tomu bylo doposud. 

Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrat k původnímu rozvrhu.

V pátek 1.6. se vrátí do školy p.uč.Palečková. Od pondělí 4.6. se tak rozvrh vrací do původní podoby, což se dotýká 7., 8. a 9.třídy. Přikládám původní podobu rozvrhu těchto tříd, podle kterého se bude od pondělí opět učit.
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí o přijetí žáků

Informace ředitele celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno

Na den 30.4. vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno. Dne 7.5. výuka bude.

Mgr.David Klimeš

celý text

ostatní | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Bezpečnost před školou.

Prosíme všechny, kteří přijíždějí ke škole autem, zda by mohli respektovat dopravní značku zákaz vjezdu. Jde o bezpečnost našich (vašich) dětí. celý text

ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Mgr. David Klimeš
#

Nářadí v tělocvičně

Omlouváme se všem kroužkům a sportovním nadšencům, kteří využívají prostor naší tělocvičny za poněkud ztížené podmínky. Firma A-z Sportservis s.r.o., provádějící revizi sportovního náčiní, shledala, že řada sportovního nářadí je nezpůsobilá k užívání. Toto nářadí je v současné době označeno barevným puntíkem.
Opravy většiny nářadí nejsou obtížné, jen je firma realizuje až v květnu. Pan školník již některé náčiní opravil. Škola též koupila nové míče, lano na šplh a lavičky. V revitalizaci nářadí budeme postupně dle finančních možností pokračovat.
Zároveň jsme vstoupili v jednání s obcí ohledně budoucnosti tělocvičny či její případné opravy. Revitalizací projdou i některé hrací prvky v zahradě MŠ.
celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Webové stránky školy


Přihlásili jsme se do soutěže sCOOLweb 2018, kterou organizuje společnost EDUin, o.p.s. Kromě možnosti vyhrát se nám nabízí možnost analýzy současné podoby našich webových stránek s doporučením, co lze zlepšit. V neposlední řadě nám též soutěž poskytne informace o webových stránkách v souvislosti s blížící se účinností evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V současné době náš IT technik pracuje na vytvoření vlastních školních mailů (nahradí stávající maily od Seznamu). Budeme rádi za Vaše podněty k webovým stránkám, aby web byl pro Vás přehledný a obsah přínosný.
celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Počítačová učebna

Od Správy informačních technologií města Plzně se nám podařilo získat darem 24 počítačů, které mají o něco lepší parametry než stávající. Je to provizorní řešení, které má zajistit pokud možno fungování počítačové sítě do doby, než bychom vytvořili a realizovali projekt na digitalizaci školy.
Učebnu jsme následně upravili do té podoby, aby byl v místnosti dostatečný prostor i dostatečný počet počítačových stanic. Zbylé počítače nahradily staré počítače v učebnách (fyzika, výměna proběhne v angličtině) či ve sborovně.
Děkuju p.Hahnovi za převezení počítačů z Plzně do školy.
celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Nepřítomnost paní učitelky Palečkové

Na dobu nemoci paní učitelky Palečkové jsme v uplynulých dnech zajistili adekvátní zástup. S tím jsou spjaty některé změny v rozvrhu, které se projeví od úterý 3.4., dotknou se však jen v menší míře rozvrhu hodin 7.třídy, 8.třídy a 9.třídy. Změny se budou týkat prohození výuky některých předmětů, konec vyučování v daných dnech zůstane stejný i ve výše zmíněných třídách jako dosud. Žáci byli s novou podobou rozvrhu seznámeni v tomto týdnu, upravený rozvrh tříd si můžete prohlédnout též na webových stránkách školy a na nástěnce před školou. Po návratu paní Palečkové se rozvrh vrátí do původní podoby.
Třídnictví v 7.třídě dočasně přebírá paní učitelka Malá.
Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Mgr. David Klimeš

Zdravé svačiny

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás informoval o vývoji projektu Zdravá svačina na naší škole. Během března proběhla dvě setkání s ředitelem společnosti Možnosti tu jsou, která projekt Zdravé svačiny vytvořila. Objevily se dvě varianty řešení, zatím však odsunuté na další rok, protože společnost Možnosti tu jsou aktuálně otvírá několik školních bufetů v Plzni a na zřizování dalšího místa nemá v současné době kapacitu. V jednání budeme pokračovat, nebo budeme hledat jiné alternativy v zajištění svačin pro děti těch z Vás, kteří jste o ně projevili zájem. Děkujeme Vám za sdělení Vašeho názoru na zdravé svačiny v anketě.
Přeji Vám krásné Velikonoce
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Mgr.David Klimeš