Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Potvrzení pro ošetřovné na dítě do 13 let věku, i pro OSVČ

Vážení rodiče, pokud chcete uplatnit OČR na dítě mladší 13 let, napište nám mail či zavolejte, na které dítě chcete potvrzení napsat. Potvrzení Vám zašleme mailem. Prosím upřednostňujte tuto formu před osobní návštěvou v úředních hodinách. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz tělocvičny od 11.5.2020

Od 11.5.2020 otevíráme tělocvičnu pro sportovní akce. Zde jsou uvedena pravidla provozu tělocvičny. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Podle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27.dubna 2020 bude hodnocení žáků v druhém pololetí vycházet: celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pravidla pro docházku žáků při obnoveném provozu školy

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s pravidly docházky žáků 1.stupně. Náplň vzdělávací a zájmové činnosti a jejich rozsah specifikujeme na základě počtu přihlášených dětí. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy od 25.5.2020 pro žáky 1. stupně


Vážení rodiče, na základě přihlášek žáků 1.stupně k docházce od 25.5.2020 jsme vytvořili pět skupin. Každá skupina sdružuje děti jedné třídy. Výuku budou primárně zajišťovat třídní učitelé, v 5.třídě p.uč. Pabstovou zastoupí p.uč. Koželuhová a p.uč. Nová. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 18. června v 16.00 bychom Vás chtěli pozvat na setkání s p.učitelkou Ferklovou, která bude od září Vaše děti provázet coby třídní učitelka. Sejdeme se v budově základní školy. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zveřejnění seznamu dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2020-2021

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Úplata za předškolní vzdělávání v červnu 2020

Po obnovení provozu v MŠ bude za červen vybíráno standardní školné, pouze však za děti, které se přihlásily k docházce od 25.5. a neplní povinnou předškolní docházku. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh konzultací pro 2. stupeň

Žák je čestným prohlášením automaticky přihlášen na všechny konzultace. V případě, že se nebude moci v daný den konzultací zúčastnit, prosíme o sdělení alespoň den předem třídnímu učiteli. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Volné dny a vysvědčení

Na dny 29.6. a 30.6. vyhlašuji volno pro žáky základní školy. Celé znění najdete zde.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26.6. Tento den se tedy už žáci nebudou stravovat ve školní jídelně. O způsobu předání vysvědčení budeme ještě informovat.
Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Školní družina ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

kliknutím na níže uvedený odkaz vyplníte přihlášku do školní družiny na školní rok 2020/2021. Přihlašovat se můžete do 22.6. do 8.00. Standardní přihlášku s časy vyzvedávání dostanete na začátku školního roku. V tuto chvíli potřebujeme znát, kolik žáků se do družiny přihlásí a kolik skupin v družině vznikne. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Vydávání vysvědčení

V rámci rozvolňování hygienických opatření je umožněno všem žákům se na konci školního roku sejít, rozloučit, převzít vysvědčení.

Žáci se sejdou v pátek 26.6. ráno před školou ve skupinkách dle tříd. Do jejich třídy je odvede třídní učitel. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zveřejnění seznamu dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2020-2021

Zveřejnění seznamu dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2020-2021 celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace a opatření ke koronaviru (platí i pro MŠ)

Uzavření základní školy

Vážení rodiče, z nařízení Ministerstva zdravotnictví se od 11.3.2020 uzavírá základní škola. Nebude v provozu ani školní družina. Ruší se odpolední kroužky. Uzavření platí do odvolání. Sledujte naše webové stránky. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pravidla pro docházku žáků 9. ročníku od 11.5.2020

Vážení rodiče a milí deváťáci,

Od 11.5. do konání přijímacích zkoušek se škola otevře pro poslední ročník základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky. V příloze naleznete souhrn pravidel, podle kterých se bude docházka uskutečňovat, rozvrh a čestné prohlášení, které je třeba přinést podepsané před prvním vstupem do školy. Kdo nebude mít podepsané čestné prohlášení, nemůže být vpuštěn. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu v MŠ

Vážení rodiče, od 25.5.2020 obnovíme provoz mateřské školy. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy od 8.6.2020 pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

vláda schválila harmonogram dalšího rozvolňování opatření proti šíření COVID-19, který zahrnuje i možnost otevření školy pro žáky 2. stupně, a to od 8.6.2020. Podobně jako u 1.stupně musí být dodrženy maximálně patnáctičlenné skupiny žáků, žáci budou dokládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nebude se však jednat o upravený rozvrh, jako je tomu v případě 1.stupně. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Příprava na otevření školy pro žáky 2.stupně od 8.6.2020

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

od 8.6.2020 zorganizujeme pro žáky třídnické hodiny a konzultace z některých předmětů. Konkrétní nabídku vám zašle třídní učitel dané třídy. Konzultace i třídnické hodiny budou organizovány pro skupinu maximálně 15 žáků, kteří se na danou hodinu nahlásí. O způsobu nahlašování budete informováni. Při pobytu ve škole platí pro žáky podobná pravidla jako pro žákovské skupiny, které již do školy docházejí (k přečtení zde). celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Přehled změn v provozu školní družiny od 1.9.2019

Vážení rodiče,

v tomto článku bych Vás rád seznámil s nejdůležitějšími změnami v provozu školní družiny, které platí od 1.9.2019. celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Poznámky ze schůzky k provozu školní družiny ze dne 19.9.2019

Vzhledem k četným připomínkám ze strany vychovatelek i zákonných zástupců dětí jsme s platností od 20.9.2019 zavedli tato upřesnění v provozu školní družiny: celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do mateřské školy

Termín, kritéria a podobu zápisu najdete celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu ZŠ

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím vzdáleném vzdělávání. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Podoba provozu ZŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,
konkrétní podoba fungování školy bude závislá na tom, kolik dětí se přihlásí k osobní přítomnosti ve škole od 25.5.2020. Určující je pro nás, kolika skupinám dětí zajistíme pedagogický dohled tak, aby nám to nenarušilo domácí výuku druhého stupně. Předběžně počítáme se čtyřmi hodinami vzdělávání v každé skupině, pak bude následovat oběd. Po něm bude dítě ve stejné skupině, náplní bude zájmová činnost (družina). Dopolední vzdělávání bude obsahově totožné s domácí výukou těch žáků, kteří se k docházce nepřihlásí a budou pokračovat v domácí výuce. Stejné to bude i s hodnocením žákovské práce. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě nenavštěvuje mateřskou školu, neposílejte nám zatím platbu za duben. Jednáme v tuto chvíli se zřizovatelem, jakým způsobem zohledníme platbu školkovného v době nařízení proti šíření koronaviru, tedy od 11.3. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové informace týkající se přijímacích zkoušek na střední školy

Vážení rodiče a milí žáci. V sekci Školské poradenské pracoviště najdete nové informace, týkající se přijímacího řízení žáků na střední školy. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Přijmeme administrativního a spisového pracovníka

Podání přihlášek k výběrovému řízení do 10.4. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky anket

Děkujeme rodičům i našim žákům za příspěvek do ankety k domácí výuce a cenné podněty. Výsledky anket si můžete prohlédnout zde: celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Třídní aktivy

Plánované třídní aktivy se kvůli opatření MZ neuskuteční. Pokud máte dotaz k prospěchu svého dítěte, k domácí výuce či předmětu, nabízíme vám, že místo třídního aktivu můžete v příštím týdnu od úterý do pátku kontaktovat učitele, s kterým chcete mluvit, a dohodnout se s ním na podobě konzultace. S ohledem na situaci preferujte prosím nástroje dálkové komunikace. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výše školného v MŠ během mimořádných opatření

Po dohodě se zřizovatelem se bude výše školného odvíjet od docházky dítěte během mimořádných opatření. Tato doba se počítá od 11. března, její konec s předstihem stanovíme. Vyrovnání provedeme po ukončení této doby. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Měření teploty u dětí v MŠ

Vážení rodiče, podařilo se nám sehnat bezkontaktní teploměr. Protože chceme udělat maximum pro zajištění bezpečnosti Vašich dětí v MŠ, budeme ráno příchozím dětem měřit teplotu. Děti s teplotou nad 37 stupňů nebudou moci být ve školce a budou vráceny rodičům. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Povídání si s dětmi o koronaviru

MV ČR zveřejnilo materiál k povídání si s dětmi o koronaviru. Přikládám i s metodickým listem pro dospělé. Doporučuji se s ním seznámit, než budete pracovat s dětmi. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výuka po dobu uzavření základní školy

Vážení rodiče, protože z nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 došlo k dočasnému uzavření základních škol, rádi bychom vás informovali o způsobu výuky v následujících dnech. Výuka bude od pondělí probíhat formou on-line a případných osobních konzultací rodičů s učiteli. Žáci mají po dobu uzavření školy vstup do školy zakázán. O podrobnějších postupech budete informováni třídními učiteli a vyučujícími v jednotlivých předmětech. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Anketa pro rodiče k domácí výuce, Anketa pro žáky k domácí výuceMilí rodiče, protože domácí výuka zasahuje vždy nějakým způsobem do života rodiny a větším či menším dílem Vás zaměstnává, chtěl bych požádat i Vás o zpětnou vazbu a vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky použijeme pro zefektivnění podoby domácího vyučování.

Anketu najdete na:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOBVbXzjR0C1PJxcW917Am3fTNG66MRMnzMKUFsMy-NUQ0laNTNTRE1MT1pPTjZIWEZIQU5VTzZBOS4u
Milí žáci,

rádi bychom se vás zeptali, jak domácí výuku zvládáte, s čím se potýkáte, co vás těší. Požádal bych vás o vyplnění krátké ankety, kterou najdete na odkazu. Vaše odpovědi vyhodnotíme a zapracujeme tak, aby výuka probíhala co nejlépe.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOBVbXzjR0C1PJxcW917Am3fTNG66MRMnzMKUFsMy-NUN1RVS1NFWEdPQ1lKVFNMVzk0Mk4yNEtDVS4u
celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Pro deváťáky

Společnost Scio nabízí možnost zkusit si přijímačky nanečisto v online variantě: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k zápisu do 1.třídy v době uzavření školy

Vážení rodiče, v přiloženém souboru naleznete informace, jakým způsobem proběhne zápis do 1. třídy. Termín zápisu se nemění (2.4.2020). Dále níže naleznete tiskopisy, které je třeba k zápisu doložit vyplněné. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Úřední hodiny

Středa 25.3. 12.30 - 15.30

Pondělí 30.3. 9.00 - 12.00

Čtvrtek 2.4. 14.30 - 17.30 celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Úplata - školní družina

Vzhledem k uzavření školní družiny od 11.3. vám bude poměrná část úplaty za školní družinu vrácena po znovuotevření školní družiny. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyjádření MPSV k ošetřovnému do 13 let

prohlášení MPSV
V tuto chvíli, dokud není legislativní proces ukončen, nemůžeme vydávat potvrzení na ošetřovné pro děti ve věku 10 - 13 let. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Důležité!!! Aktuální informace a opatření ke koronaviru (platí i pro MŠ)

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete všechny důležité informace. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k opatřením při epidemii koronaviru

Otevřený zůstává Modrý salonek pro akce, pokud nepřesáhne účast na akci 100 osob či pokud je nezruší sám pořadatel. Otevřená zůstává tělocvična školy pro odpolední cvičení a akce, pokud nepřesáhne účast na akci 100 osob či pokud je nezruší sám pořadatel. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úřední hodiny a OČRpondělí 16.3. 9.00 - 12.00

středa 18.3. 9.00 - 12.00

Vážení rodiče, v pondělí má jít do vlády návrh MPSV na rozšíření OČR z důvodu zavření škol na děti do 15 let. Dokud neprojde změna vládou, můžeme vám dát potvrzení podle stávajících pravidel, tedy pro děti mladší 10 let. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

DM software

Vážení rodiče, v posledních dnech jsem se vám snažila pomoci zpřístupnit účty vašich žáků v systému DM software. Tento portál nyní vyučující využívají k zadávání domácích úkolů žákům 2. stupně. U některých z vás došlo k záměně uživatelských účtů žáka a zákonného zástupce. V tuhle chvíli by mělo již vše fungovat. Přesto bych vás ráda ujistila v tom, že pokud budete mít jakýkoliv problém, bez obav se na mě obraťte. Moc ráda vám s čímkoliv pomohu.

Mgr. Renata Šilhánková celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Platba za školní družinu

číslo účtu 43-5510370207/0100
částka 780 Kč (pokud dítě využívá jen ranní družinu - 300 Kč)
variabilní symbol 888888, do poznámky příjmení + jméno dítěte celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Poděkování

Rád bych poděkoval Mgr. Kateřině Palečkové a Mgr. Marcele Šaškové za skvělou přípravu našich žáků na přijímací zkoušky v minulém školním roce. Naši žáci byli velmi úspěšní při vyplňování přijímacích testů, i ve srovnání s plzeňskými školami. Přeju našim deváťákům, ať jsou letos též úspěšní, aby se dostali na školy, které si zvolili.

Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Večer s knihou přilákal do školy spoustu dětí i dospělých

Čtyři zajímavá stanoviště, vědomostní kvíz a mnoho pěkných knížek nabídl první Večer s knihou, který připravili žáci, učitelé a přátelé naší školy. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Renata Šilhánková

Jarní prázdniny

Úřední hodiny o prázdninách : Po a St 9.00 - 13.00
Milí žáci,
přejeme vám překrásné prázdniny.
Vážení rodiče,
pokud se budete vracet z dovolené z oblastí zasažených koronavirem, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici v Plzni a konzultujte zde následnou účast Vašich dětí ve škole. celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt Edison

Tento týden na naši školu zavítali zahraniční studenti v rámci projektu Edison. Více informací najdete v záložce Projekty a granty.

Poznámka: Vzhledem k výskytu koronaviru v některých regionech světa jsme pobyt cizinců předem konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň a s koordinátorem stáží. Není důvod k žádným obavám - stážisté pobývají v ČR od 1. ledna. Před naší školou navštívili již 5 jiných škol, aniž by měli příležitost a čas z České republiky zaletět domů. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Masopust a škola

Naše základní škola se bude podílet na zajištění občerstvení na akci Masopust a zabijačkové hody, kterou pořádá obec Dýšina. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro rodiče a žáky 8. třídy

Vážení rodiče a milí žáci 8. třídy - do záložky Naše třídy - 8. třída - jsem vložila upozornění na nabídku psychologického poradenství pro volbu povolání, kterou poskytuje Pedagogicko - psychologická poradna Plzeň sever. Věřím, že tyto informace pomohou při rozhodování a plánování budoucí profesní kariéry našich žáků. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední