Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Provoz školy od 5.10.

Provoz základní i mateřské školy zůstává i po vyhlášení nouzového stavu neomezen. Přesto dochází k drobným úpravám v reakci na usnesení vlády ze dne 30.9.2020 č.958 a Nařízení KHS Plzeňského kraje č.6/2020 ze dne 30.9.2020. Změní se dočasně podoba hodin hudební výchovy (zákaz pěveckých činností) a tělesné výchovy (zákaz sportovních činností pro 2. stupeň). Zkoušky pěveckých sborů žáků ZŠ a pěveckého sboru dětí MŠ se od 5.10. do 18.10. nebudou konat. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz školy od 12.10.

S ohledem na nová nařízení bude provoz od příštího týdne následovný:

Týden 12.-16.10.

Distanční výuka: 8.-9.tř.

Prezenční výuka: 1.-7.tř. - ve škole

Týden 19.-23.10.

Distanční výuka: 6.-7.tř.

Prezenční výuka: 1.-5.tř., 8.-9.tř. - ve škole celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zájmové kroužky

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci posouváme start kroužků začínajících v říjnu po domluvě s organizátorem na 19.10. celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zkoušky sboru

Sbor Gutta ve čtvrtek 2.10. není. Pěvecký sbor obnovuje svoji činnost od 19.10., pokud to aktuálně platná nařízení dovolí. Zkoušky budou probíhat v Modrém salonku s větráním a používáním dezinfekce. Jednotlivé třídy budou od sebe odděleny do sekcí, zkouška bude probíhat po hlasech. Platí pro čtvrteční zkoušku 2.-3.třídy a 4.-9.třídu.

Zkoušky 1. třídy v pondělí probíhají beze změn v hudebně. celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz školy obnoven

Vážení rodiče, v úterý 29.9. plně obnovujeme provoz školy. Do školy mohou přijít všichni žáci kromě těch, kteří by měli pozitivní test na COVID-19, a těch, kterým KHS nařídila karanténu.Samozřejmě nadále platí i pravidlo, že do školy nechodí žák s příznaky respiračního onemocnění. celý text

ostatní | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz školy 23.9. - 25.9.2020

Vážení rodiče,

po komunikaci s KHS Plzeň a odborem školství Magistrátu města Plzeň a s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci bude výuka 4.-9.třídy probíhat distančním způsobem. Pro žáky 1.-3.třídy je škola otevřena v běžném režimu, s drobnými úpravami. Podrobnější informace k organizaci výuky Vám budou rozeslány přes třídní učitele mailem, v tuto chvíli organizaci výuky dolaďujeme. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Další informace k uzavření školy 21.9. a 22.9.

Vážení rodiče,

v současné chvíli nemám žádné bližší informace od KHS. Hygieně jsme poskytli z naší strany všechny potřebné informace. Na jejich základě budou hygienici situaci řešit, tzn. prioritně obvolávat dotčené osoby. Poté informují školu o výsledcích šetření a dle doporučení bude škola zajišťovat provoz. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno 21.-22.9.2020 pro ZŠ

Vážení rodiče,

protože nejsme schopni po personální stránce zajistit provoz základní školy, vyhlašuji dle §24, odst.2 školského zákona na pondělí 21.9. a úterý 22.9. ředitelské volno v základní škole. Školní družina bude v provozu 6.30 - 14.00, bude otevřena pro žáky 1.-4.třídy, včetně těch, kteří nejsou do družiny přihlášeni.

Výuku českého jazyka a matematiky zajistíme v těchto dnech na 2.stupni distančně, na 1.stupni formou úkolů, které si žáci splní doma či během dopolední družiny. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Neznámý muž

Vážení rodiče,

po Dýšině se pohybuje neznámý muž, který včera pronásledoval dva žáky naší školy při cestě domů. Buďte prosím opatrní. V případě potřeby či informací, které byste chtěli poskytnout, kontaktujte obvodní oddělení PČR v Plzni-Doubravce, tel. 974 325 741. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k COVID-19


Vážení rodiče,

máme nahlášený pozitivní výsledek testu na covid-19 u žáka 5.třídy. Poskytli jsme KHS Plzeň všechny potřebné informace a jsme s nimi v kontaktu. Pověření učitelé kontaktují příslušné rodiče, než KHS rozhodne o dalším postupu. Provoz školy není omezen. Sledujte zde na webu další průběžné informace. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Roušky pro 2.stupeň i při vyučování

Vážení rodiče,  od pátku 18.9. se mění pravidla pro používání roušek ve škole. Čerpat lze zatím jen z neoficiálních prohlášení (https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1), MZ aktualizaci nařízení má nicméně dodat.

Od pátku tedy musí žáci druhého stupně mít roušky i během vyučování. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Roušky na 2. stupni

Od čtvtka 10.9.2020 platí povinnost nosit roušky pro osoby ve vnitřních prostorách základní školy. Vážení rodiče, vybavte své děti rouškami! Děti v mateřské škole roušku mít nemusejí. Jiné osoby, které vstupují do budovy mateřské školy, jsou rouškou vybaveny. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Technika pro distanční výuku

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste se zúčastnili průzkumu k technické vybavenosti žáků pro distanční výuku. Data následně roztřídíme a rozlišíme dle prioritnosti. Mapujeme zdroje, které bychom mohli využít pro zapůjčení techniky do rodiny v případě distanční výuky. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz školy od 1.9.2020

Vážení rodiče,

od 1.9.2020 zahájíme nový školní rok, který se bude řídit aktuálními opatřeními MZ a doporučeními MŠMT. Škola se těmito dokumenty řídí a bude je aplikovat dle provozních možností tak, aby eliminovala co nejvíce riziko přenosu a zároveň zajistila Vašemu dítěti plnohodnotné zapojení ve výchovně-vzdělávacím procesu. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výše úplaty ve školní družině na školní rok 2020 / 2021

zůstává 130 Kč na měsíc (platba probíhá za období září - prosinec, tj. 520 Kč; leden - červen, tj. 780 Kč), 50 Kč na měsíc v případě, že žák využívá jen ranní družiny. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Průzkum k technické vybavenosti žáků pro distanční výuku

Vážení rodiče, jsem velmi rád, že naše škola 1. září bez překážek otevřela. Protože se však během školního roku může stát (pokud se epidemiologická situace zhorší), že se dočasně vrátíme k distanční výuce, je dobré být na ni připravený. Rádi bychom zjistili, jaké mají Vaše děti technické zázemí pro to, aby distanční výuka probíhala pokud možno bez obtíží. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Změny ve stravování

Vážení rodiče,
ve stravování dochází od 1.9.2020 k několika zásadním změnám. Seznámit se s nimi můžete na úvodní stránce záložky Školní jídelna. Přihlášku ke stravování a vnitřní řád školní jídelny najdete v záložce Školní jídelna - Dokumenty. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Přivítání prvňáčků 1.9.2020

Vážení rodiče prvňáčků,

přivítání prvňáčků bude letos s ohledem na hygienická opatření v tělocvičně školy. Protože nedokážeme dopředu určit, kolik se nás při přivítání sejde, platí povinnost použít roušky. Dále platí, že osoba s příznaky virového infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Potvrzení pro ošetřovné na dítě do 13 let věku, i pro OSVČ

Vážení rodiče, pokud chcete uplatnit OČR na dítě mladší 13 let, napište nám mail či zavolejte, na které dítě chcete potvrzení napsat. Potvrzení Vám zašleme mailem. Prosím upřednostňujte tuto formu před osobní návštěvou v úředních hodinách. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz tělocvičny od 11.5.2020

Od 11.5.2020 otevíráme tělocvičnu pro sportovní akce. Zde jsou uvedena pravidla provozu tělocvičny. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Podle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27.dubna 2020 bude hodnocení žáků v druhém pololetí vycházet: celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pravidla pro docházku žáků při obnoveném provozu školy

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s pravidly docházky žáků 1.stupně. Náplň vzdělávací a zájmové činnosti a jejich rozsah specifikujeme na základě počtu přihlášených dětí. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy od 25.5.2020 pro žáky 1. stupně


Vážení rodiče, na základě přihlášek žáků 1.stupně k docházce od 25.5.2020 jsme vytvořili pět skupin. Každá skupina sdružuje děti jedné třídy. Výuku budou primárně zajišťovat třídní učitelé, v 5.třídě p.uč. Pabstovou zastoupí p.uč. Koželuhová a p.uč. Nová. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 18. června v 16.00 bychom Vás chtěli pozvat na setkání s p.učitelkou Ferklovou, která bude od září Vaše děti provázet coby třídní učitelka. Sejdeme se v budově základní školy. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zveřejnění seznamu dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2020-2021

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Úplata za předškolní vzdělávání v červnu 2020

Po obnovení provozu v MŠ bude za červen vybíráno standardní školné, pouze však za děti, které se přihlásily k docházce od 25.5. a neplní povinnou předškolní docházku. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh konzultací pro 2. stupeň

Žák je čestným prohlášením automaticky přihlášen na všechny konzultace. V případě, že se nebude moci v daný den konzultací zúčastnit, prosíme o sdělení alespoň den předem třídnímu učiteli. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Volné dny a vysvědčení

Na dny 29.6. a 30.6. vyhlašuji volno pro žáky základní školy. Celé znění najdete zde.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26.6. Tento den se tedy už žáci nebudou stravovat ve školní jídelně. O způsobu předání vysvědčení budeme ještě informovat.
Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Školní družina ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

kliknutím na níže uvedený odkaz vyplníte přihlášku do školní družiny na školní rok 2020/2021. Přihlašovat se můžete do 22.6. do 8.00. Standardní přihlášku s časy vyzvedávání dostanete na začátku školního roku. V tuto chvíli potřebujeme znát, kolik žáků se do družiny přihlásí a kolik skupin v družině vznikne. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Vydávání vysvědčení

V rámci rozvolňování hygienických opatření je umožněno všem žákům se na konci školního roku sejít, rozloučit, převzít vysvědčení.

Žáci se sejdou v pátek 26.6. ráno před školou ve skupinkách dle tříd. Do jejich třídy je odvede třídní učitel. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zveřejnění seznamu dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2020-2021

Zveřejnění seznamu dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2020-2021 celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace a opatření ke koronaviru (platí i pro MŠ)

Uzavření základní školy

Vážení rodiče, z nařízení Ministerstva zdravotnictví se od 11.3.2020 uzavírá základní škola. Nebude v provozu ani školní družina. Ruší se odpolední kroužky. Uzavření platí do odvolání. Sledujte naše webové stránky. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pravidla pro docházku žáků 9. ročníku od 11.5.2020

Vážení rodiče a milí deváťáci,

Od 11.5. do konání přijímacích zkoušek se škola otevře pro poslední ročník základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky. V příloze naleznete souhrn pravidel, podle kterých se bude docházka uskutečňovat, rozvrh a čestné prohlášení, které je třeba přinést podepsané před prvním vstupem do školy. Kdo nebude mít podepsané čestné prohlášení, nemůže být vpuštěn. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu v MŠ

Vážení rodiče, od 25.5.2020 obnovíme provoz mateřské školy. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy od 8.6.2020 pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

vláda schválila harmonogram dalšího rozvolňování opatření proti šíření COVID-19, který zahrnuje i možnost otevření školy pro žáky 2. stupně, a to od 8.6.2020. Podobně jako u 1.stupně musí být dodrženy maximálně patnáctičlenné skupiny žáků, žáci budou dokládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nebude se však jednat o upravený rozvrh, jako je tomu v případě 1.stupně. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Příprava na otevření školy pro žáky 2.stupně od 8.6.2020

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

od 8.6.2020 zorganizujeme pro žáky třídnické hodiny a konzultace z některých předmětů. Konkrétní nabídku vám zašle třídní učitel dané třídy. Konzultace i třídnické hodiny budou organizovány pro skupinu maximálně 15 žáků, kteří se na danou hodinu nahlásí. O způsobu nahlašování budete informováni. Při pobytu ve škole platí pro žáky podobná pravidla jako pro žákovské skupiny, které již do školy docházejí (k přečtení zde). celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Přehled změn v provozu školní družiny od 1.9.2019

Vážení rodiče,

v tomto článku bych Vás rád seznámil s nejdůležitějšími změnami v provozu školní družiny, které platí od 1.9.2019. celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Poznámky ze schůzky k provozu školní družiny ze dne 19.9.2019

Vzhledem k četným připomínkám ze strany vychovatelek i zákonných zástupců dětí jsme s platností od 20.9.2019 zavedli tato upřesnění v provozu školní družiny: celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do mateřské školy

Termín, kritéria a podobu zápisu najdete celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu ZŠ

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím vzdáleném vzdělávání. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Podoba provozu ZŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,
konkrétní podoba fungování školy bude závislá na tom, kolik dětí se přihlásí k osobní přítomnosti ve škole od 25.5.2020. Určující je pro nás, kolika skupinám dětí zajistíme pedagogický dohled tak, aby nám to nenarušilo domácí výuku druhého stupně. Předběžně počítáme se čtyřmi hodinami vzdělávání v každé skupině, pak bude následovat oběd. Po něm bude dítě ve stejné skupině, náplní bude zájmová činnost (družina). Dopolední vzdělávání bude obsahově totožné s domácí výukou těch žáků, kteří se k docházce nepřihlásí a budou pokračovat v domácí výuce. Stejné to bude i s hodnocením žákovské práce. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě nenavštěvuje mateřskou školu, neposílejte nám zatím platbu za duben. Jednáme v tuto chvíli se zřizovatelem, jakým způsobem zohledníme platbu školkovného v době nařízení proti šíření koronaviru, tedy od 11.3. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové informace týkající se přijímacích zkoušek na střední školy

Vážení rodiče a milí žáci. V sekci Školské poradenské pracoviště najdete nové informace, týkající se přijímacího řízení žáků na střední školy. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Přijmeme administrativního a spisového pracovníka

Podání přihlášek k výběrovému řízení do 10.4. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky anket

Děkujeme rodičům i našim žákům za příspěvek do ankety k domácí výuce a cenné podněty. Výsledky anket si můžete prohlédnout zde: celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Třídní aktivy

Plánované třídní aktivy se kvůli opatření MZ neuskuteční. Pokud máte dotaz k prospěchu svého dítěte, k domácí výuce či předmětu, nabízíme vám, že místo třídního aktivu můžete v příštím týdnu od úterý do pátku kontaktovat učitele, s kterým chcete mluvit, a dohodnout se s ním na podobě konzultace. S ohledem na situaci preferujte prosím nástroje dálkové komunikace. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výše školného v MŠ během mimořádných opatření

Po dohodě se zřizovatelem se bude výše školného odvíjet od docházky dítěte během mimořádných opatření. Tato doba se počítá od 11. března, její konec s předstihem stanovíme. Vyrovnání provedeme po ukončení této doby. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Měření teploty u dětí v MŠ

Vážení rodiče, podařilo se nám sehnat bezkontaktní teploměr. Protože chceme udělat maximum pro zajištění bezpečnosti Vašich dětí v MŠ, budeme ráno příchozím dětem měřit teplotu. Děti s teplotou nad 37 stupňů nebudou moci být ve školce a budou vráceny rodičům. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Povídání si s dětmi o koronaviru

MV ČR zveřejnilo materiál k povídání si s dětmi o koronaviru. Přikládám i s metodickým listem pro dospělé. Doporučuji se s ním seznámit, než budete pracovat s dětmi. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výuka po dobu uzavření základní školy

Vážení rodiče, protože z nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 došlo k dočasnému uzavření základních škol, rádi bychom vás informovali o způsobu výuky v následujících dnech. Výuka bude od pondělí probíhat formou on-line a případných osobních konzultací rodičů s učiteli. Žáci mají po dobu uzavření školy vstup do školy zakázán. O podrobnějších postupech budete informováni třídními učiteli a vyučujícími v jednotlivých předmětech. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední