Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Přehled plateb

Vážení rodiče, i letos zveřejňuji souhrn o platbách a jejich náležitostech. Pokud máte zřízen trvalý příkaz na stravné, prosím upravte si ho v souladu s předpisem níže). Prosím Vás o dodržování náležitosti příslušné platby - variabilní symbol, poznámka k platbě, neboť na účet školy chodí desítky plateb a bez těchto rozlišovacích znaků je pak velmi těžké Vaši platbu identifikovat. Tzn. že i např. platbu školkovného a stravného neposílejte dohromady, ale jako dvě platby s různým variabilním symbolem. celý text

ostatní | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Podpořte nás v Recyklohraní!!!

Podpořte nás v Recyklohraní!!! celý text

ostatní | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Přístup zákonných zástupců do aplikace dm Software

Vážení rodiče, v rámci usnadnění přístupu Vám, zákonným zástupcům žáků, k provozním informacím jsme Vám vytvořili přístup do aplikace dm Software, kde naleznete nejen informace o aktuálním rozvrhu, ale i o známkách Vašeho dítěte včetně "váhy" známky. celý text

ostatní | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Běh naděje

Běh naděje

celý text

ostatní | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Využívání školního hřiště

Rád bych se touto cestou obrátil na uživatele školního hřiště. Stále častěji se setkávám s porušováním provozního řádu hřiště. Na hřišti se válí pohozené odpadky, dochází k ničení ohrazení, aktuálně někdo zničil zámky k tartanovému hřišti a domku na nářadí. Byli bychom rádi, aby se hřiště co nejvíce používalo, ovšem jen dle zásad stanovených provozním řádem. celý text

ostatní | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Dohled před odpoledním vyučováním

Vážení rodiče, pro žáky, kteří mají odpolední vyučování, můžeme i letos zařídit dohled během pauzy před tímto vyučováním (13.20 - 13.50). Narozdíl od minulého školního roku Vás však prosíme o vyplnění písemné žádosti (sekce Dokumenty - Formuláře), jinak dle školního řádu platí, že žák se před odpolední výukou ve škole nezdržuje. Vyplněním žádosti bude nad Vaším dítětem vykonáván dohled ve škole. V případě, že byste např. v jarních měsících chtěli, aby Vaše dítě mohlo být venku, lze písemně volnou formou tuto žádost odvolat.
Tímto opatřením umožníme dětem, aby mohly být venku, když je hezky, či vevnitř, když je venku ošklivě. Doposud totiž musely být pouze ve škole. celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Schůzka k provozu školní družiny dne 19.9.

Vážení rodiče,

od 1.9.2019 funguje školní družina podle nového vnitřního řádu. Protože se vyskytla řada podnětů od vychovatelek i dotazů a podnětů od Vás, rádi bychom se s Vámi sešli ve čtvrtek 19.9. v 17.00 v Modrém salonku, abychom některé provozní záležitosti vysvětlili či upřesnili. Byli bychom rádi, aby uvádění nových opatření do praxe bylo pro všechny co nejsrozumitelnější, jednoznačné a vykomunikované. Jste srdečně vítáni!

Mgr. David Klimeš a vychovatelky ze ŠD celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Třídnické hodiny nově v pondělí

Vážení rodiče, od tohoto školního roku jsme třídnické hodiny zavedli přímo do rozvrhu. Budou každé pondělí, jednou za měsíc se bude v jejich čase konat zasedání školního parlamentu. Tím se hodin, které slouží k řešení vztahů ve třídě, třídnických záležitostí a podchycení sociálně patologických jevů, budou moci účastnit všichni žáci a pro třídnické hodiny bude vyhrazen pravidelný časový prostor. celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Provoz školy v prvním zářijovém týdnu

V pondělí 2. 9. 2019 nebude družina v provozu. Oběd není tento den zajištěn.
První třída končí po první vyučovací hodině, ostatní po druhé vyučovací hodině. Od úterý se vyučuje dle rozvrhu. 1.třída má v prvním týdnu speciální režim a končí dříve, viz přiložený dokument v záložce Naše třídy - 1.třída. celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Provoz školní družiny od 1.9.2019

Vážení rodiče, v záložce Družina naleznete shrnutí nejdůležitějších změn v chodu školní družiny od 1.9.2019. Většina kroužků má už v tuto chvíli svůj termín, v dohledné době zveřejníme jejich seznam. V záložce Družina si též můžete stáhnout přihlášku do školní družiny a odevzdat ji do 26.8. v úředních hodinách (pondělí 9.00 - 12.00), popř. po domluvě. Můžete ji i nechat ve schránce či poslat poštou. celý text

ostatní | 3. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Přístup na školní hřiště od 8.7.2019

Vážení návštěvníci školního hřiště. Z důvodu rekonstrukce veřejného prostoru před školní jídelnou (budování příjezdové komunikace a parkovacích stání) nebude možné využívat zadní vchod ke vstupu na hřiště. Na hřiště můžete přicházet brankou vpravo od školní budovy. celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Úřední hodiny v době prázdnin

V době prázdnin (1.7.-25.8.2019) je kancelář školy pro veřejnost otevřená vždy v pondělí od 9.00 do 12.00, popř. po předchozí telefonické domluvě. celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Hledáme pracovníka na pozici vedoucí školní jídelny

Hledáme pracovníka na pozici vedoucí školní jídelny celý text

ostatní | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Schůzka s rodiči ohledně školní družiny ve školním roce 2019/2020

Dne 25.6.2019 proběhla schůzka s rodiči ohledně chodu školní družiny v novém školním roce. V záložce Družina najdete nové dokumenty - školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání a vnitřní řád školní družiny - platné od 1.9.2019. celý text

ostatní | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Přijmeme učitele přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ

Od 1.9.2019 přijmeme učitele přírodovědných předmětů na 2.stupni ZŠ. Nejlépe kombinace Ma s Fy (případně s Z, Bi, Ch).


celý text

ostatní | 29. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
zveme Vás s paní učitelkou Dolanovou na informativní schůzku k budoucí první třídě. Schůzka se bude konat ve škole ve středu 26. 6. 2019 v 16.00. celý text

ostatní | 29. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt Učebna 1958 otevřen pro veřejnost

Srdečně Vás zveme v pátek 21.června od 17.00 do budovy školy do učebny přestavěné do podoby let minulých. Můžete si prohlédnout výzdobu, kterou jsme vytvořili z archivních materiálů školy a soukromých sbírek, můžete si prohlédnout staré učebnice, hračky či bankovky z 50. a 60.let. Formou prezentací Vás provedeme všedním životem za komunismu. Mgr. David Klimeš a 9.třída celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy

Do první třídy jsou přijaty všechny děti, které se dostavily k zápisu, pokud jejich zákonní zástupci nezažádali o odklad povinné školní docházky. celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na květnové oslavy - aktualizace

Srdečně Vás zveme na květnové oslavy. Po skončení hlavního programu bude otevřena škola, budou vystaveny i staré fotografie žáků a učitelů a materiály z historie naší školy, které připravila p.uč.J.Žaloudková. Můžete též nahlédnout do třídy upravené do podoby let minulých, kterou jsme společně s deváťáky připravily v rámci projektu Učebna 1958 a kde se můžete přenést v čase o 60 let zpět. celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno a přerušení provozu

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky z provozních důvodů na den 17.4. 2019 ředitelské volno, dne 18.4. bude přerušen provoz v MŠ. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.třídy


ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zahájení projektu Brána dýšinské školy otevřená (Šablony II)

1.2.2019 jsme zahájili realizaci projektu Brána dýšinské školy otevřená, z něhož během let můžeme vyčerpat 1.351.000 pro aktivity v základní škole, mateřské škole a školní družině. Tyto aktivity popisuje Výzva č. 02_18_063 Šablony II. Projekt poběží na naší škole do 31.1.2021. celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vydávání zápisových lístků

Vážení rodiče,
zápisové lístky budou vydávány zákonným zástupcům proti podpisu podle níže uvedeného rozpisu. celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Večer s knihou

Večer s knihou celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Změny v jízdních řádech PMDP od 4.2.2019

Díky jednání starostů obcí s dopravními podniky dochází od 4.2.2019 ke změně jízdních řádů, které zohlední i naše připomínky, tudíž se dotknou i našich školáků. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt EDISON ve školním roce 2018/2019

Letos poprvé jsme se zapojili do projektu EDISON. V týdnu od 18. – 22. února 2019 bude na naší škole pobývat 8 zahraničních studentů. Jejich profily si můžete prohlédnout v archivu zpráv (profil posledního studenta bude ještě dodán). Naším cílem je posílit a zároveň zpestřit výuku nejen anglického jazyka, ale i ostatních předmětů. Tato vzácná návštěva pro nás znamená obrovskou motivaci rozmluvit se anglicky, dozvědět se něco o zemích blízkých i vzdálených a případně navázat nová přátelství. Těšíme se, až budeme poznávat nové kultury a země, až budeme spolu vzájemně komunikovat a společně zažijeme třeba i legraci.
celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

S laskavým svolením autorek zveřejňuji (aneb vyjádření pracovnic SPC Plzeň)

Ve Vaší škole na nás velmi příjemně zapůsobila příjemná, rodinná atmosféra, milé jednání, celková pohoda, která byla znát ve třídách i na chodbách. Moc oceňujeme také efektivní a konstruktivní způsob řešení choulostivých, citlivých záležitostí a celkově vstřícný přístup školy jako takové ke specifikům dětí, k integraci/inkluzi dětí, které mají specifické potřeby. Třemi slovy: Příkladně profesionální přístup! celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

DVD a almanach k výročí 60 let nové školní budovy

je k zakoupení v ředitelně školy (almanach za 140,- Kč, DVD s videem a fotkami z akademie za 250,- Kč). celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové jízdní řády MHD

Pro naše kyšické školáky se počínaje zítřkem mění jízdní řád. celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Jak se dělala akademie

Tento článek rozhodně neaspiruje být pokračováním Čapkovy knihy Jak se co dělá. A hodnocení akademie přenecháme lidem zvenčí. My bychom vám chtěli přiblížit akademii zevnitř. Ukázat vám, co na závěrečném vystoupení nebylo (a i doufáme, že nebylo) vidět. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Už je máme! Čtenářské koutky jsou na světě! 1

Už je máme! Čtenářské koutky jsou na světě!

Velké poděkování patří všem, kteří nám přispěli knihami, polštářky či jiným způsobem. Díky Vám jsme konečně mohli realizovat čtenářské koutky pro naše žáky. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oprava Almanachu

V prvním vydání almanachu se bohužel nepovedlo sestavit seznamy absolventů školy bezchybně, za což se všem velice omlouváme.
Školní docházka (a tím pádem i seznamy) jsou ovlivněny větším počtem školských reforem, tím, že se děti odstěhovávaly i v průběhu školního roku, nebo opakovaly, že jsou seznamy psané ručně a ne vždy jsou jednoznačně čitelné, že se měnily předpisy na vedení a ukládání školních výkazů atd. A také tím, že almanach byl připravován převážně dobrovolnicky, bez jakýchkoli projektů, dotací apod. Bohužel i v časové tísni ve snaze, aby vyšel k výročí 60 let školy… celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vydávání obědů pro "mimoškolní strávníky" (netýká se stravování žáků školy)

Chtěli bychom požádat všechny, kteří si chodí pro oběd do naší školní jídelny, aby si oběd vyzvedávali v době mezi 10.15 a 10.45. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na plavání (2.-4.třída)

Vážení rodiče, protože řada Vašich dětí dochází do Chrástu k MUDr. H.Seibertové, domluvili jsme se s paní doktorkou, že nám připraví jedno hromadné potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí na plavání. celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Příprava 9.třídy na přijímací zkoušky

Vážení rodiče žáků 9.tříd,
protože tento školní rok čekají Vaše děti přijímací zkoušky, chtěli bychom jim přípravu na tyto zkoušky usnadnit. Domluvili jsme se s paní učitelkou Palečkovou za Čj a paní učitelkou Šaškovou za Ma, že bychom letos přípravu udělali formou konzultací. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Žákovský parlament

Při oslavách 100 let republiky byl na naší škole zvolen žákovský parlament. Je to nástroj, kde žáci pomocí svých volených zástupců mohou své požadavky a předkládat vedení školy a projednávat je s nimi. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Třídnické hodiny

Školní parlament byl zvolen a 31.10. se již poprvé sešel. Protože je důležité, aby se informace z parlamentu dostaly do tříd k ostatním žákům a aby tito o nich mohli diskutovat a podávat návrhy a připomínky, které členové parlamentu při jednání s vedením předloží, rádi bychom pro tyto aktivity (kromě práce s žákovským kolektivem) vyhradili třídnické hodiny. Prosím pokud je to možné, umožněte svým dětem se jich zúčastnit. Každý třídní učitel si se svou třídou domluví individuální termíny tak, aby to většině vyhovovalo. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Čtenářský koutek na naší škole

V dnešní době se čím dál tím více diskutuje snižující se čtenářská gramotnost žáků. Děti už netráví svůj volný čas četbou knih. Mnohem atraktivnější jsou pro ně počítače, televize a „mobilní" zábava. Neplatí to pochopitelně pro všechny žáky. Rádi bychom všechny naše žáky motivovali k četbě knih, rozvíjeli radost a potěšení z přečtení pěkné knihy. celý text

ostatní | 30. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oslava 100 let republiky ve škole

V pátek 27.10. oslaví naše škola výročí 100 let republiky. celý text

ostatní | 30. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zájezd do Anglie

Jsme moc rádi za Váš zájem o zájezd do Anglie. V současné době jsou už všechna místa obsazena a máme i několik náhradníků. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Přehled plateb

Vážení rodiče, abychom předešli zmatkům při příchodu Vašich plateb na účet školy a zajistili bezproblémovou identifikaci platby, připravili jsme pro Vás malou rekapitulaci: celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Změna v cenách jízdného v PMDP

Děti od 6 do 15 let jezdí v Plzni ve vnitřní zóně od září 2018 zdarma. celý text

ostatní | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Národní testování Scio

Naše škola se na jaře zúčastnila národního testování vzdělávací společnosti Scio. Testování proběhlo v 5. a 7.třídě, kde žáci absolvovali test z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecně studijních předpokladů. Testy žákům umožnily poznat jejich dovednosti a silné stránky. Tyto poznatky jsou užitečné jak pro žáky, protože jim ukazují v čem jsou dobří a na co se zaměřit, tak pro naši školu, protože nám poskytli zpětnou vazbu, kudy žáky vést a na co se soustředit.
Žáci 8.třídy si vyzkoušeli "Přijímačky nanečisto". Tím se seznámili s podobou testů, které je čekají za rok, kdy se budou hlásit na střední školu. Zároveň jim testy ukázaly, kam by se mohly dle svých schopností profesně orientovat a jak jsou na tom v porovnání se svými vrstevníky.
Výkony některých našich žáků byly excelentní. 7.třída se může pyšnit nejlepším výsledkem a třetím nejlepším výsledkem v testování 7.tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Plzeňském kraji.
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

ZMĚNA

Paní učitelka Palečková se vrací, paní učitelka Škardová je nemocná = nová verze rozvrhu
Protože p.uč. Škardová bude patrně dlouhodoběji nemocná, zajistili jsme zástup na hodiny anglického jazyka. Od pondělí bude angličtinu učit paní Eva Šnajdrová, lektorka angličtiny. Bylo však třeba upravit rozvrh. Snažili jsme se alespoň, aby byly změny v něm co nejmenší. Až na výjimky se tedy jedná o přesuny hodin některých předmětů v rámci jednoho dne. Zde naleznete novou podobu rozvrhů tříd, podle kterých se bude vyučovat od pondělí 4.6. Omlouváme se za komplikace. Věříme, že to bude ku prospěchu kvalitního vzdělávání Vašich dětí.

Mgr.David Klimeš


celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Přeměna vrátnice čkoly.

Protože většině vrátnic na školách (včetně té naší) už asi nadobro odzvonilo, využili jsme toho prostoru k jinému účelu. A tak místo usměvavé tváře vrátného zde nově vystavujeme úspěchy našich dětí: poháry, medaile, diplomy a jiná ocenění. Místo naproti vitríně dostane nástěnka pěveckého sboru Gutta, protože její sláva již přesahuje nejen hranice kraje, ale i kapacitu malé nástěnky v 1.patře. Ať se naší Guttě a našim dětem daří skvěle i nadále!
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Změny v souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR) jsme vydali dokument Prohlášení o ochraně soukromí, kde se můžete seznámit se svými právy, která se týkají ochrany osobních údajů (najdete ve složce Dokumenty-GDPR). Škola podle nařízení jmenovala i pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na něj najdete v tomtéž dokumentu, nebo na spodní liště webových stránek. S pověřencem v současné době dokončujeme nový souhlas zákonných zástupců, který má nahradit stávající a který Vám bude zaslán k podpisu. Způsob rozsahu zpracovávaných dat v naší škole se nařízením nemění, data chceme naopak ještě lépe zabezpečit, než tomu bylo doposud. 

Mgr. David Klimeš celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrat k původnímu rozvrhu.

V pátek 1.6. se vrátí do školy p.uč.Palečková. Od pondělí 4.6. se tak rozvrh vrací do původní podoby, což se dotýká 7., 8. a 9.třídy. Přikládám původní podobu rozvrhu těchto tříd, podle kterého se bude od pondělí opět učit.
Mgr.David Klimeš celý text

ostatní | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí o přijetí žáků

Informace ředitele celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední