Navigace

Obsah

Hodnocení projektu Edison

Na konci února nás ve škole navštívili čtyři studenti v rámci projektu Edison. Jednalo se
o vysokoškolské studenty z různých zemí světa: Bartu z Turecka, Silika z Indonésie, Zhenya z Ukrajiny a Ivy z Hong Kongu. Tito studenti s námi trávili hodiny angličtiny, dostali prostor k tomu, aby nám představili svou zemi. Připravili si pro nás velice poutavé prezentace, ve kterých zdůraznili vše, na co jsou ve své zemi pyšní. V rámci hodin angličtiny jsme konverzovali, pokoušeli jsme se porozumět angličtině i přesto, že nebyla z úst rodilých Angličanů. V průběhu týdne nás opouštěla tréma a strach povídat si a ptát se na to, co nás zajímá. V pátek nastalo veliké loučení, žáci nosili studentům dárečky, nechávali si je podepisovat do památníků.

A jak se projekt líbil našim šesťákům?

Edison se nám líbil, naučili jsme studenty česká slova, jazykolamy. Také se nám líbila prezentace. Bylo to hezké, všechno se nám líbilo.“ (Johánek, Draský)

„Líbilo se mi, že s námi komunikovali, líbilo se mi, že mají zajímavé kultury. Líbilo se mi, že nám ukazovali, jak se píší naše jména.“ (Herian, Sikora)

„Líbilo se mi, že jsme si mohli s nimi povídat, mohli jsme se jich na něco zeptat. Bylo to fajn, mně se to líbilo hodně.“ (Hričinová, Boušová, Čepička)

 

Projekt Edison - Zahraniční studenti opět míří na naši školu

Stejně tak jako v minulém roce, i letos přivítáme na naší škole zahraniční studenty v rámci projektu Edison. V týdnu od 24. - 28. února nás budou v rámci hodin angličtiny seznamovat se svou rodnou zemí, procvičíme si anglickou konverzaci a určitě se dozvíme i mnoho o kultuře a tradicích dané zemi. 

A na koho se vlastně můžeme těšit? Přijedou mezi nás:

Bartu Sahin - TURECKO

Chau Ying Wan (Ivy) – HONG KONG

Silika Khowashi & Hasan - INDONÉSIE

Yevheniia Sokol - UKRAJINA

 

 

Projekt „Modernizace učeben na ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010004

 

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především pořízením schodolezu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).

 

Dotační program Plzeňského kraje - Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. Mezinárodní projekty jsou realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. 

Cílem programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, dále pak znalost reálií či podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. 

Díky dotačnímu titulu Plzeňského kraje naše škola získala finanční částku 20 000,- Kč, která byla využita pro uspořádání pobytového zájezdu do Anglie pro žáky 2. stupně naší školy. Díky této podpoře patnáct žáků naší školy vycestovalo na pět dnů do této nádherné ostrovní země. Během této návštěvy  stihli navštívit několik zajímavých míst a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušet vlastní znalosti angličtiny. Byli totiž ubytováni v anglických rodinách, které na ně každý večer čekaly nejen s teplou večeří, ale i s mnoha otázkami. Zájezd splnil naše očekávání, o čemž svědčí i reakce našich žáků:

„Moc se mi líbil Stonehenge hlavně proto, jakou měl minulost a historii, vůbec se vlastně neví, proč vznikl, k čemu sloužil, kdy přesně, proč se nedochovala většina kamenů všech kruhů. Je to takové tajemné místo a dokazuje to, že lidstvo ještě toho hodně nezná a máme se pořád zdokonalovat.“

                                                                                                              Klára Vovsová, 8. třída

„Také se mi líbil Blenhim Castle, měl nádherné, malebné a útulné zahrady. Je to místo, kde si představíte, že jste ve filmu nebo v pohádce. Samotný palác je moc hezký, má hezké obrazy a interiér.“

                                                                                                              Klára Vovsová, 8. třída

"Mně se nejvíc líbil Oxford, ráno jak vycházelo sluníčko a odráželo se v řece Temži. A Londýn! – ten byl prostě nádherný.“

                                                                                                             Ondra Procháska, 9. třída                                                                     „V Anglii se nám MOC líbilo, cesta skvěle utíkala. Poznali jsem nové kamarády z Prahy a viděli kus světa ve společnosti přátel a kamarádů. Mně se nejvíce líbil výlet na Stonehenge. Návštěva Blenhim Castle byl taky super a strašně se nám tam líbilo. Celý výlet byl velmi povedený!“

                                                                                                              Eliška Egrmajerová 8. třída

 „V Anglii se mi líbilo všechno – rodina, výlety, noví kamarádi a i počasí nám vyšlo.“        

Ondra Kočandrle, 9. třída

„Nejvíc se mi líbil Oxford a pobyt v rodinách.“                                    Kevin Ulrich, 8. třída

 

LondonStonehengeStonehengeOxfordBlenheim CastleWinston Churchill

Dotační program Plzeňského kraje - Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2019

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřeného na děti a mládež na území Plzeňského kraje. Prioritou jsou projekty zaměřené na realizaci certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Díky dotačnímu titulu Plzeňského kraje naše škola získala finanční částku 25 000,- Kč.

V průběhu roku 2019 na naší škole proběhly programy primární prevence pro žáky 4. - 9. třídy naší školy. Program všeobecné primární prevence chápeme jako komplexní a dlouhodobý program, který skrze rozvoj klíčových kompetencí žáků má za cíl předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Proto jsme zajistili žákům dlouhodobější a tím i efektivnější program primární prevence. 

Projekt byl zaměřen na následující oblasti prevence rizikového chování - zdravý životní styl, prevence šikany, bezpečnost v online prostředí, závislosti, prevence sexuálního rizikového chování a kyberšikana. 

Zároveň na naší škole proběhl i seminář pro rodiče, který byl zaměřen na fenomén kyberšikany, se zaměřením na kyberšikanu ve škole, na rizika sociálních sítí a bezpečná pravidla v online prostředí. Byl také realizován seminář pro pedagogy, který byl zaměřen na poskytnutí základních informací z oblasti drog a závislostí (přehled závislostí, dělení drog, účinky drog).

Bezpečnost v online prostředíBezpečnost v online prostředíMediální gramotnostMediální gramotnost