Navigace

Obsah

Provozní informace z vnitřního řádu školní jídelny

 

Pracovní doba a výdejní doba

Pracovní doba školní jídelny je 6.00 - 14.30 (vedoucí školní jídelny 7.00 – 15.30).
Výdej jídla probíhá následovně:

8.00 – 9.00 přesnídávky MŠ

10.15 – 10.45 obědy pro cizí strávníky

11.30 – 13.45 obědy pro ZŠ

14.00 – 14.20 svačinky MŠ

Dobu výdeje je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů, různých akcí, apod.

 

Placení stravného

Placení stravného se provádí zálohově předem na celý měsíc. Zaplatit je vždy třeba do 25. dne před započetím účtovaného měsíce. Zálohy na září je nutno zaplatit do 20. srpna. Pokud strávník nemá obědy v řádném termínu uhrazené, bude odhlášen, dokud nezaplatí.

Případné přeplatky na stravném je možné vrátit na konci června před letními prázdninami v hotovosti, nebo převodem na účet.

 

Ceny stravného

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování.

Cena stravného pro žáky 7 –10 let:               26,-Kč

Cena stravného pro žáky 11 –14 let:             28,-Kč

Cena stravného pro žáky 15 let a starší:       29,-Kč

Cena stravného pro cizí strávníky:                53,-Kč

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavním kuchařem.

Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy tak, aby byly naplňovány vyhláškou doporučené minimální výživové normy u hodnocených komodit (tzv. spotřební koš) a strávníkům byla poskytnuta kvalitní a vyvážená strava. Jídelníček je sestavován vždy minimálně na týden a strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek předcházející týden. Je umístěn na nástěnce ve školní jídelně, je uveden i na webových stránkách www.strava.cz.

 

Přihlášení nového strávníka

Při přihlášení nového strávníka je třeba vyplnit přihlášku ke stravování, kterou žák obdrží na začátku školního roku. Lze ji též vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo si ji lze stáhnout na webových stránkách školy. Dále si strávník u vedoucí školní jídelny koupí identifikační čip v hodnotě 130,- Kč. Identifikační čip může nahradit Plzeňská karta. V případě využití Plzeňské karty je ji třeba zaregistrovat u vedoucí školní jídelny.

Protože objednávání či odhlašování stravy a výběr jídla je možný i z webových stránek www.strava.cz, obdrží strávník při prvním přihlašování přihlašovací údaje. V případě jejich ztráty jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Objednávání stravy

Pro žáky, kteří jsou přihlášeni ke stravování, je automaticky přihlášen oběd č.1. Možnost provést změnu na oběd č.2 mají žáci na webové stránce www.strava.cz do 12.00 předcházejícícho dne, nebo na objednacím terminálu ve školní jídelně do 12.00 předcházejícího dne. Za nevyzvednutý oběd se žádná náhrada neposkytuje.

 

Odhlašování obědů

Obědy je možné odhlásit:

  • na webové stránce www.strava.cz  nejpozději den předem do 12.00
  • osobně ve školní jídelně na objednacím terminálu nejpozději den předem do 12.00
  • na tel. čísle 724 288 873 u vedoucí školní jídelny nejpozději do 8.00 hod. v daný den

 

Při nepřítomnosti žáka, která je předem známa a trvá celý jeden den, je nutno oběd odhlásit. Pokud žák chybí jen několik vyučovacích hodin, bude mu oběd vydán nejpozději ve 13.45 hod.
 

Ztráta či zapomenutí čipu (Plzeňské karty)

Strávník je povinen čip, nebo Plzeňskou kartu nosit ke stravování. Pokud čip (nebo Plzeňskou kartu) zapomene, nahlásí se u vedoucí školní jídelny a ta mu výdej jídla zajistí. Tohoto lze však využít pouze jednou za měsíc. Pokud žák zapomene v daném měsíci čip (nebo Plzeňskou kartu) opětovně, nebude strávníkovi oběd vydán. Ztrátu čipu (nebo Plzeňské karty) nahlásí žák vedoucí školní jídelny, která čip (nebo Plzeňskou kartu) zablokuje, aby nedošlo k jejímu zneužití. Žák je povinen si zakoupit čip nový.


Stravování v případě nemoci

V případě nepřítomnosti strávníka z důvodu nemoci lze první den nemoci odebrat jídlo pro strávníka. Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Pokud žák onemocní během víkendu, je třeba stravu odhlásit v pondělí ráno do 8.00 hodin.

 

Stravování v době prázdnin a mimořádného uzavření ZŠ

V těchto dnech školní kuchyně vaří pouze pro děti z MŠ a cizí strávníky. Žáci ze ZŠ  jsou na tyto dny automaticky odhlášeni. V případech mimořádného uzavření ZŠ a MŠ školní kuchyně nevaří. O termínech uzavření jsou strávníci předem informováni.

 

Bližší informace či připomínky na tel. čísle 724 288 873 (vedoucí školní jídelny).

 

Vnitřní řád školní jídelny