Navigace

Obsah

Důležité provozní informace

 

Pracovní doba

6.00 - 14.30 (vedoucí školní jídelny 7.00 – 15.30)
 

Výdejní doba

8.00 – 9.00          přesnídávky MŠ

10.15 – 10.45        obědy pro cizí strávníky

11.30 – 13.45         obědy pro ZŠ

14.00 – 14.20       svačinky MŠ

 

Ceny stravného od 1.9.2020

Děti v MŠ 3-6 let                             39 Kč (přesnídávka 7 Kč, oběd 25 Kč, svačina 7 Kč)

Děti v MŠ 6-7 let                             40 Kč (přesnídávka 7 Kč, oběd 26 Kč, svačina 7 Kč)

Žáci 7 –10 let:                                   26 Kč

Žáci 11 –14 let:                                  28 Kč

Žáci 15 let a starší:                          29 Kč

Zdravé svačiny pro žáky ZŠ        20 Kč

Cizí strávníci:                                   65 Kč

 

Placení stravného

Placení stravného se provádí zálohově předem na celý měsíc inkasem, popř. v hotovosti. Zaplatit v hotovosti je vždy třeba do 25. dne před započetím účtovaného měsíce. Zálohy na září je nutno zaplatit do 20. srpna. Pokud strávník nemá obědy v řádném termínu uhrazené, bude odhlášen, dokud nezaplatí.

Případné přeplatky na stravném je možné vrátit na konci června před letními prázdninami v hotovosti, nebo převodem na účet.

 

 

Bližší informace a další podrobnosti najdete ve vnitřním řádu školní jídelny v sekci Školní jídelna - Dokumenty, nebo u vedoucí školní jídelny.