Navigace

Obsah

Kroužky a mimoškolní aktivity ve školním roce 2020/2021

S ohledem na požadavky ČŠI budou všechny kroužky probíhat v odpoledních hodinách!!!

POplavecký výcvik „S“ tř. – 3. 5. - 28. 6. 2021, 9:30 – 10:15, bazén Rokycany, doprava společně se 4. tř.  ZŠ 

PO - Keramika pro předškoláky - 15:00 - 16:00, keramická dílna v ZŠ - nekoná se pro nízký počet přihlášených dětí

ÚT – Angličtina pro předškoláky – 15:00 – 15:45, p. E. Šnajdrová ve třídě v ZŠ, 750,- Kč/pol., - nekoná se pro nízký počet přihlášených dětí

SThudební kroužek Kapičky – 15:00 – 16:00, J. Bártlová, hudebna ZŠ, 100,- Kč/pol., od 16. 9.

 

 

TJ SPV Dýšina nabízí:
cvičení Nejmladšího žactva (5-6 let) – čtvrtek 16 – 17 (J. Jedličková, I. Kokešová, D. Vávrová, V. Zelenková)
cvičení Rodiče a děti – čtvrtek 17 – 18 (V. Zelenková)
 
 

Od září se opět "rozjede" nabídka kroužků zejména pro předškoláky, ale také pro mladší kamarády (podle obsazenosti). Kroužek AJ (rozvoj jazyka, výslovnost, možnost soustředění...), a keramika (náročné na individuální přístup k dětem, prostor, materiál) jsou nabízeny pouze pro předškolní děti, hudební kroužek naplníme do kapacity 20 dětí (s přihlédnutím k účasti v loňském roce, aktivnímu zájmu dětí, schopnosti soustředit se na krátkou dobu, vystupovat před ostatními, a také zpívat, rytmizovat).

Všechny učitelky v MŠ se snaží každý den o všestranný rozvoj dětské osobnosti, připravované kroužky jen doplňují pravidelné činnosti. Prosíme rodiče, aby pečlivě a s rozvahou zvážili možnosti a schopnosti svých ratolestí a nesnažili se "nacpat" děti do všech dostupných kroužků a aktivit i přes nechuť či  nezájem dětí.

Všechny kroužky budou probíhat v budově ZŠ.