Navigace

Obsah

Předběžný přehled chystaných akcí:

 

Září - zahájení některých kroužků (Kapičky, AJ), cvičení SPV, Běh naděje

Říjen -  zahájení dalších kroužků (keramika, výtvarka), Akátovka, drakiáda, Podzimní prázdniny (29. + 30. 10.).

Listopad -  zahájení plaveckého výcviku předškoláků, fotograf 12. 11., adventní dílny v Modrém salonku 21. 11., divadlo 22. + 27. 11., vernisáž obrázků dětí MŠ a ZŠ v Modrém salonku +  zpívání Kapiček 28. 11.

Prosinec - mikulášská, vánoční nadílka. Vánoční koncert Kapiček 10. 12.. Vánoční prázdniny.      

Leden - tříkrálový koncertík pro seniory na OÚ, 8. 1. (Kapičky)

Únor - masopustní průvod (25. 2.), maškarní bály

Březen - Jarní prázdniny (2. - 6. 3.), návštěva knihovny, schůzka rodičů předškoláků (třída sluníček)

Duben -  Zápis do 1. třídy, Den otevřených dveří v MŠ

                 Velikonoce

Květen - oslava maminek, Jarní koncert Kapiček,  společné fotografování tříd

                 Zápis do MŠ

                 třídní výlety

Červen -  rozloučení s předškoláky, přespávačka v MŠ

O připravovaných akcích budete včas informování. Sledujte pravidelně nástěnky v MŠ a  dle možností i web. stránky MŠ.

Pokud vás zaujme nabídka na vhodnou kulturní akci, budeme rádi za váš tip či předanou informaci.