Navigace

Obsah

Několik poznámek k exkurzi „Zahrada hrou 2019 - zahrady, které děti baví…“

Typ: ostatní
Díky nadaci Proměny Karla Komárka jsme měly s p. H. Tlustou možnost účastnit se komentované prohlídky 3 zahrad mateřských škol v Plzeňském kraji – v Horažďovicích, Klenčí pod Čerchovem a ve Stříbře.

   Zahrady byly připravené na míru nejen pro předškolní děti ale i pro využívání zahrady širší komunitou rodičů, dětí, učitelů a dalších osob, s cílem trávit s dětmi společně co nejvíce času venku, v přírodě blízkém prostředí.  Zahrady byly vytvořeny podle návrhu zahradních architektů a většina i za finanční podpory nadace Proměny.  Jednalo se o nádherně provedené zahrady, plné zajímavých atypických herních prvků, komunitních prostor a přírodních zákoutí.

   Důležitým prvkem pro vyžití a rozvoj malých dětí tu byla volena poměrně rozsáhlá „pískoviště, štěrkoviště a blátoviště“, plochy s nejrůznějšími přírodními povrchy, doplněné dřevěnými palisádami, kmeny a přírodními lavičkami.  To bylo doplňováno keři, zelnými tunely a domečky, tj. místy kde se lze schovat, nerušeně si povídat, hrát si a odpočívat. Nejviditelnější a nejzajímavější byly dřevěné, umělecky ztvárněné atypické herní prvky. Zahrady příhodně využívaly svažitost terénu, nebo případně plochou zahradu doplnili umělými kopečky, pro zpestření pohybu dětí v zahradě a pro zimní hry.

   V každé zahradě byly umístěny vodní prvky, ať už jezírka s rybičkami, nebo atypické herní sestavy -  kmeny stromů s vyfrézovanými klikatými korýtky pro tekoucí vodu, stavidly, mlýnky, kaskádami. Tedy nádherné věci, od kterých se nemohli odtrhnout ani dospělí a které na fotkách později obdivovaly i dýšinské děti a toužily je moci využívat. Zarážející ale pro mě bylo, že v těchto prvcích se nesmí používat z hygienických důvodů dešťová voda, jen pitná, což je v dnešní době velkým plýtváním. Také certifikace atypických herních prvků je v Čechách problematická, přestože jejich výroba není řemeslně složitá ani drahá a svou bezpečností jsou srovnatelné s typovými certifikovanými sestavami. S tím souvisí i požadavek vytvoření zahrady s doporučenou přiměřenou mírou rizika při hrách pro předškolní děti, která je naučí ve správném věku najít hranice svých možností jen s několika boulemi, a ne s vážným úrazem nemotorných dětí v pozdějším věku.  

   Na každé zahradě byly nedávno vysazené užitkové keře – kamčatské borůvky, rybízy, maliny. Leckde byly v zahradě i ovocné stromy - jabloně, třešně, švestky.  Děti tak mohou, kromě mlsání, pozorovat růstové cykly během ročních období a také se něco přiučit o pěstování a péči o rostliny.  To dělá zahradu přirozenou. I shnilé ovoce, či vosa na něm je součástí běžného života, na který se děti připravují. Vyžaduje to ovšem vyšší nároky na údržbu zahrady. Ve všech zahradách byly umístěny vyvýšené záhonky, pro pěstování květin, jahod apod., v jedné zahradě byl vedle záhonků i zahradní stůl s lavičkou, kompost a vodovod k zalévání – úžasné odpočinkové místo.  Přesto se mi nezdálo, že by tyto prvky byly příliš využívány. V půlce září, tedy ve finální fázi vegetačního období, byly záhony vesměs zcela prázdné. Pode mých zkušeností práce s hlínou, setí, pěstování a zalévání čehokoliv je pro děti mladšího věku velmi oblíbenou a přínosnou činností.

   Naše mateřská škola má vlastní zahradu, která by si také zasloužila určité úpravy. Bylo by na delší zamyšlení, jaké změny by se tady daly realizovat a jak by případně mohly zahradu využívat i družinové děti, které se věkem a zájmy od předškoláků ještě tolik neliší. To ale naráží na rozdílný časový rozvrh obou skupin, které by se mohly na jednom místě rušit. Provádět na jiných místech areálu školy podobné úpravy, je rovněž na delší úvaze, zda by náročná údržba byla v silách pracovníků naší školy, případně obce. Výše uvedené MŠ měly celkově mnohem menší plochy zahrad, hřišť a zelených ploch, než je to u nás, nebo se na jejich údržbě pravidelně podílela obec, rodiče, nebo dokonce řádové sestry. Každopádně navštívené zahrady byly překrásné a děti v nich velmi spokojené.    


Vytvořeno: 8. 10. 2019
Poslední aktualizace: 8. 10. 2019 08:35
Autor: