Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

předběžně přihlášeným žákům rozdají třídní učitelé přihlášky do ŠD v tištěné verzi, spolu s družinovými zápisníky, při zahájení školní výuky dne 1.9.2020. Žádáme vás o řádné vyplnění a odevzdání do 15.9.2020 vychovatelkám ŠD, a to včetně informací o zájmových kroužcích a ZUŠ.

DŮLEŽITÉ: odchody dětí v době od 2.9. do 15.9., prosím, neprodleně zaznamenejte do družinových zápisníků na str. 3

 

přihlášky do ŠD na školní rok 2020/2021 jsou v tištěné verzi k dispozici ve ŠD v prvním patře nebo ke stažení zde: 

 

Přihláška do ŠD 20/21

 

Výše úplaty na školní rok je stanovena na 130 Kč měsíčně (platba probíhá za období září - prosinec, tj. 520 Kč; leden - červen, tj. 780 Kč). Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, činí úplata 50 Kč měsíčně.

Kritéria přijímání do školní družiny najdete v ŠVP pro zájmové vzdělávání (záložka Družina - Dokumenty).