Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

je možné nahlásit Vaše dítě do školní družiny na školní rok 2019/2020.  Níže si můžete stáhnout přihlášku. Vyplněnou ji prosím odevzdejte do 26.8. ve škole v úředních hodinách (pondělí 9.00 - 12.00). Lze ji i poslat poštou.

Výše úplaty na příští školní rok byla stanovena na 130 Kč měsíčně (platba probíhá pololetně). Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, činí úplata 50 Kč měsíčně.

Kritéria přijímání do školní družiny najdete v ŠVP pro zájmové vzdělávání (záložka Družina - Dokumenty).

 

Přihláška do školní družiny ke stažení zde